Vrijwillige Belasting – Adviesservicegroep

Nieuwe coördinator Belasting – Adviesgroep Jos van Lith.

Zoals de meeste leden van ons weten, kent de KBO al 22 jaar lang een vrijwillige Belasting-/adviesservicegroep. Zij staan onze leden gratis ten dienste als het gaat om alles wat met belastingen te maken heeft en wat daar verder uit voortvloeit.

Henk en Marika van Beek zijn de grondleggers en hebben al die jaren van meet af aan de coördinatie op zich genomen. En dat deden ze met verve.

Henk heeft echter het bestuur van de KBO laten weten dat hij vanwege zijn leeftijd het stokje van coördinator per 01-01-2023 wil overdragen aan een jongere generatie. De coördinatie zal dan ook per genoemde datum in handen komen van Jos van Lith. Jos is reeds al enkele jaren actief binnen de belastinggroep.

Henk en Marika blijven wel binnen de belastinggroep functioneren zolang hun gezondheid dat toelaat. Hun expertise voor de groep is van grote waarde.

Wij, het bestuur, respecteren uiteraard dat Henk en Marika een stapje terug doen. 22 jaar hebben zij zich met ziel en zaligheid ingezet voor onze leden. Onze dank is hiervoor dan ook groot en wensen hun alle goeds toe, nu en in de toekomst.