Electrocar gaat weer rijden m.i.v. maandag 26 April; Nieuws over Algemene Leden Vergadering. Nieuwe voordelen door aansluiting bij FASv; Welke winkels zijn nog open in Lichtenvoorde tijdens de lockdown; Afdeling KBO Lichtenvoorde sluit zich aan bij FASv; “De “TREFFER” tot nadere orde gesloten ; KBO “Proatlijn” blijft actief; Rijbewijskeuring 75+ Varsseveld ; KBO-PCOB Magazine online lezen;

Electrocar Lichtenvoorde

De electrocar (Careaz) gaat weer rijden m.i.v. maandag 26 April.

 • De electrocar rijdt van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 17.00 uur (niet op feestdagen).
 • U kunt met de chauffeur een afspraak maken via telefoonnummer: 06 – 22 15 47 21.
 • Rijdt in Lichtenvoorde en nabije omgeving.

 

Nieuws Algemene Ledenvergadering:

NOOD BREEKT WETTEN.

Algemene Leden Vergadering (ALV) in het gedrang.

De ALV is het hoogste orgaan van een vereniging. Leden hebben inspraak inzake alle activiteiten die het bestuur gerealiseerd heeft of op stapel heeft staan. Daarnaast vindt jaarlijks een wisseling van een of meerdere bestuursleden plaats.

25 Maart  2020: ALV vindt geen doorgang door beperkende maatregelen van overheidswegen  vanwege Covid-19 virus. Uitsel vergadering naar 30 sept. 2020. De agenda, de notulen van ALV 2019,  de financiële (door kascommissie en accountant goedgekeurde) verslagen en het jaarverslag hebben, volgens statuten, ruim voorafgaand ter inzage gelegen. 

30 sept. 2020: ALV vindt wederom geen doorgang om dezelfde reden als boven genoemd. Ook nu weer lagen de bescheiden ter inzage. In het verenigingsorgaan ’De Treffer’ editie 2020 no.8, is het verslag/de bevindingen van de kascommissie en accountant gepubliceerd. .

07 april 2021: ALV kan ook nu niet doorgaan vanwege beperkende maatregelen inzake het virus.

Wat te doen ruim na dato 25 mrt 2020:

In overleg met en op aanraden van de notaris zijn we gekomen tot het volgende:

 • Gezien de huidige situatie in den lande en de wereld kan een fysieke bijeenkomst niet plaats vinden.
 • Gezien de grote omvang van het ledental (ruim 1500) is een virtuele vergadering middels Zoom of ander instrument niet te realiseren.
 • Gezien het belang van een goed functionerend verenigingsbestuur is een wisseling zoals die voorstond in 2020 en voorstaat in 2021 wenselijk voor gezonde continuering van KBO Lichtenvoorde. DAAROM:                  
 • Het jaarverslag 2020 wordt gepubliceerd op de website.
 • De notulen van de laatst gehouden ALV (in 2019) worden eveneens gepubliceerd op de website en in dit blad.
 • De akkoord bevindingen betreffende financiën (over het jaar 2020 ) van de kascommissie en de accountant komen ook op de website en in dit blad.
 • Bestuursverkiezing 2020: Aftredend en herkiesbaar: Hans Halink. Het bestuur stelt voor: Lidy Borgers en Fons Bokkers.
 • Bestuursverkiezing 2021: Aftredend en herkiesbaar zijn: Thea Elferink, Ton Jolij en Stien Pothof. Aftredend en niet herkiesbaar: Marjolein Rosendaal.
 • Het bestuur stelt voor: Lidwien Reukers.
 • Voorstel: Alle kandidaten treden in functie per 07-04-2021 en in de eerst mogelijk komende ALV wordt hun aantreden bekrachtigd.
 • (Alle kandidaten zijn inmiddels sinds geruime tijd betrokken bij bestuursactiviteiten)

Indien u niet akkoord kunt gaan met deze voorstellen, zien wij uw reactie graag tegemoet via ons mailadres info@kbolichtenvoorde.nl of deponeer uw ingevulde strookje uit de “Treffer” in de brievenbus: KBO Lichtenvoorde, Raadhuisstraat 18a, 7131 CM Lichtenvoorde.

Het bestuur.

 

Voordelen FASv:

Sinds 1 januari is de KBO Lichtenvoorde aangesloten bij Federatie Algemene Senioren verenigingen (FASv). Hierdoor is er voor u de mogelijkheid om van bepaalde voordelen gebruik te maken. Op onze website onder de menu kop Ledenservice vindt u een opsomming van de voordelen. Op de website van FASv vind u nog meer uitleg. Ook op de website van de genoemde organisaties kunt meer info vinden.

 

Welke winkels zijn nog open in Lichtenvoorde tijdens de lockdown?

Afgelopen maandag kondigde premier Mark Rutte de harde lockdown aan. Hieronder valt ook de sluiting van alle niet-essentiële winkels. Alleen de winkels die zich richten op de eerste levensbehoeften mogen de deuren open houden. De website www.scootzorg.nl zet de gevolgen voor de gemeente Lichtenvoorde op een rijtje.

Supermarkten en drogisterijen
Alle supermarkten in Lichtenvoorde blijven de komende weken gewoon open. Je kunt dus gewoon je boodschappen blijven doen bij de Albert Heijn, Jumbo, Lidl of Aldi. Bij veel supers kan je de boodschappen ook laten bezorgen. Verder mogen ook bakkers en slagers open blijven en kan je op de (week)markt nog steeds terecht bij jouw favoriete marktkraam voor levensmiddelen.

Ook de drogisterijen mogen de deuren openhouden. Winkels zoals de Kruidvat, Etos en Trekpleister zijn de komende 5 weken gewoon open. Ook kan je in de webshop terecht. Voor zwaardere medicijnen blijven de apotheken gewoon bereikbaar.

Dierenwinkels
Dieren hoeven niet te lijden onder de lockdown. Dierenspeciaalzaken mogen de komende weken de deuren open houden. Ook de Welkoop – dat voor een groot deel dierenbenodigdheden verkoopt – houdt de deuren vooralsnog open.

Warenhuizen als HEMA en Action
Winkels als de HEMA, Action en Wibra wilden in eerste instantie openblijven met een aangepast assortiment. Vanaf woensdag is het beleid daarom aangescherpt. Een winkel mag alleen open zijn als deze voor ten minste 70% levensmiddelen verkoopt. Deze winkels zijn inmiddels dus weer gesloten.

Bouwmarkten en tuincentra
Bouwmarkten en doe-het-zelf winkels in en rondom Lichtenvoorde zoals de GAMMA en Praxis moeten tijdens deze nieuwe lockdown de deuren gesloten houden. Wel mogen ze open blijven voor het afhalen van bestellingen. Reden van deze uitzondering is dat zij producten verkopen die nodig zijn voor reparatiewerkzaamheden in en rondom de woning. Natuurlijk is het ook mogelijk om je producten te laten bezorgen. Ook tuincentra zijn gesloten. Verkoop van kerstbomen- en bloemenverkoop buiten is wel toegestaan.

Ophalen van pakketjes
Het ophalen of versturen van pakketjes bij een pakketpunt blijft gewoon mogelijk. Dit geldt ook voor pakketpunten in niet-essentiële winkels zoals de boekhandel of tabakszaken. Andere functies van een winkel mogen niet open. Een boekhandel mag dus echt alleen open als servicepunt, en mag geen boeken verkopen.

Reparaties en onderhoud
Een kapotte fiets of een defecte koelkast? Geen nood. Locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenartikelen en (motor)voertuigen blijven gewoon bereikbaar de komende periode.

Andere uitzonderingen
De overheid heeft daarnaast nog een aantal andere winkels aangemerkt als essentieel die de komende weken open mogen blijven. Belangrijke voorbeelden zijn de tankstations, audiciens, opticiens, wasserijen en stomerijen. Hetzelfde geldt voor winkels voor zorg- en welzijnshulpmiddelen zoals Scootmobiel winkels in Oost Gelre. Verder mogen ook groothandels zoals de Hanos en Sligro de komende weken openblijven. Rijksoverheid.nl heeft ook een lijst openbaar gezet van winkels en voorzieningen die open mogen blijven tijdens de nieuwe lockdown.

Vanzelfsprekend geldt voor de winkels die open blijven dat je je gewoon moet houden aan de regels. Draag een mondkapje, zorg voor 1,5 meter afstand en shop zoveel mogelijk alleen.

Belangrijke verandering bij onze vereniging !!!

” Van bond naar beweging”

Afdeling Lichtenvoorde niet meer bij Unie KBO, maar sluit zich aan bij FASv.

Voor diegenen die in 2019 onze  3 ledenbijeenkomsten (13 maart, 6 mei te Groenlo en 3 dec.) hebben bezocht, is het geen donderslag bij heldere hemel. Ook voor de leden die dit blad wat nauwkeuriger doorlezen is het ook geen opzienbarend nieuwtje. In die 3 bijeenkomsten hebben we u in kennis gesteld van het verschil van inzicht betreffende de vernieuwingen die zouden gaan plaats vinden binnen de Unie KBO.

Nadat de Unie eind 2015 de intentie had uitgesproken om nauw te gaan samenwerken met haar Protestants Christelijke evenknie PCOB, kwam een proces op gang dat had moeten resulteren in een fusievereniging waarbinnen de eigen identiteit van beide partijen gerespecteerd wordt. Er werd een reeks dialoog- bijeenkomsten in den lande georganiseerd, leden konden hun meningen en ideeën kenbaar maken. De maatschappij is veranderd; de leden zijn mondiger en actiever op veel en bredere gebieden dan 50 jaar geleden. De komst van nieuwe communicatiemiddelen maakt de wereld kleiner en de lijntjes korter. Maart 2018 wordt het adviesrapport ‘KBO-PCOB vernieuwt’ aangeboden. Met name de PCOB kan zich heel goed vinden in het rapport. Ook de afdeling KBO Lichtenvoorde juicht het rapport toe. Dit met name omdat er sprake is van een andere hiërarchische opbouw binnen de nieuwe organisatie. Er komt een ‘luchtiger’ structuur. In het rapport veranderen o.a. de provinciale bonden in regionale servicesteunpunten. Binnen onze Gelderse bond zijn inmiddels heel erg veel bijeenkomsten belegd met het rapport als agendapunt. Duidelijk is wel geworden dat de provincie Gelderland absoluut niets wil weten van de voorgestelde veranderingen. Dit in tegenstelling tot uw bestuur. Dat ziet, al jarenlang, meer in rechtstreeks contact met het hoofdkantoor, geen kosten verslindende provinciale tussenlaag. (Onze prima ervaringen met rechtstreeks contact met hoofdkantoor spreken boekdelen). De provinciale bonden konden en kunnen het anno nov. 2020 nog niet eens worden over de opzet van de nieuwe fusievereniging. Inmiddels heeft PCOB haar conclusies getrokken uit het getouwtrek en vaart inmiddels zelfstandig verder op koers van het rapport ’KBO-PCOB vernieuwt’.

Beide partijen werken nu federatief samen op het hoofdkantoor te Nieuwegein met een aantal gezamenlijke speerpunten: Belangenbehartiging, ledenvoordelen en het verenigingsblad. Zoals eerder gezegd, uw bestuur juichte het vernieuwingsrapport toe. Al heel lang ontbrak het gevoel van noodzaak van een provinciale tussenlaag. Tijdens de ledenvergadering op 3 dec. 2019 hebben de aanwezige leden het bestuur mandaat verleend om een andere route te gaan bewandelen. Het beëindigen van ons lidmaatschap bij de Gelderse bond per 31 dec. 2019 werd op 30 juni al schriftelijk aangegeven op KBO-G kantoor te Bemmel. Op 3 dec. gaven de aanwezige leden het bestuur fiat om dit besluit te handhaven.

Sinds 1 jan. 2020 horen we, dien overeenkomstig, samen met nog 13 andere Gelderse verenigingen, niet meer bij KBO-G. Tijdelijk onderdak werd gevonden bij Majeur, een smaldeel van PCOB. Doch dit was door diverse ontwikkelingen/ verwikkelingen binnen het landelijke fusieproces van korte duur. De G-13, zoals de 13 afgescheiden verenigingen zich noemen, gaan per 01-01-2021 over naar Federatie Algemene Senioren Verenigingen (FASv) en daarmee vallen we onder de grote vlag van De Koepel van gepensioneerden, (Hieronder heeft ook het grote KBO Brabant zich geschaard).

Wat betekent dit voor u als lid?

 • Wij blijven voortgaan onder de inmiddels bekende naam: Krachtige Belangen Organisatie voor 50-plussers.
 • Wij blijven onze identiteit uitdragen als voorheen.
 • U blijft gewoon lid van onze vereniging en wij ( zo gauw Corona dat toelaat) gaan door met ons programma-aanbod zoals u dat van ons gewend bent.
 • Onze ledenadministratrices Joke en Annette gaan zich verdiepen in een nieuw programma. Dit zal een paar dagen studie kosten maar zij denken er zeker in te slagen om het bestuur te voorzien van een mooie actuele ledenlijst, om de bezorgers van dit blad te voorzien van looplijsten met adressen. Om de werkgroep Welzijn te voorzien van lijsten met de ‘bijzondere’ jarigen. En om een keurige lijst met namen van overledenen, die we elk jaar in herinnering brengen tijdens de ALV, te overleggen. Dit is voor de dames geen geringe opgave met bijna 1600 leden. Dus Annette en Joke: succes!!
 • Een aantal leden zal geen gebruik meer kunnen maken van ledenvoordelen die specifiek via KBO aangevraagd .We hebben er in de edities oktober en november al over bericht in dit blad. Neem evt. contact op met ons secretariaat.
 • Uw contributie verandert niet. (tenzij de leden anders besluiten)
 • U ontvangt vanaf januari tegelijk met onze eigen ‘De Treffer’, een nieuw fris magazine ‘Vijftig+ ‘. (Heeft geen connectie met de politieke partij met die naam). Het blad is anders maar ook nu zult u maandelijks kunnen genieten van nieuwe recepten, reisadviezen, tips op financieel gebied, actuele thema’s enz.
 • Last but not least: U ontvangt dus NIET meer uw vertrouwde KBO-PCOB blad. Echter via onze website zijn die artikelen te allen tijde te lezen. Zie “links” onderaan de voorpagina. 

DE TREFFER TOT NADERE ORDE GESLOTEN !!!!

Hieronder het cruciale bericht van de gemeente Oost Gelre afgeleid uit de “noodverordening”  van de veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland waarop het bovenstaande besluit is gebaseerd.

Beste mensen,

Het aantal coronabesmettingen stijgt snel. Ook in Oost Gelre lopen de cijfers helaas nog steeds op. Het is daarom nodig dat we er samen weer de schouders onder zetten. Hiermee hopen we te voorkomen dat er strengere maatregelen nodig zullen zijn. In deze mail leest u de belangrijkste wijzigingen en informatie .De belangrijkste veranderingen voor KBO’s en Zonnebloemverenigingen is dat gezelschappen uit maximaal 4 bezoekers mogen bestaan. Dit geldt niet voor personen die onderling een gezamenlijk huishouden vormen en voor personen t/m 12 jaar. Een bijeenkomst voor bijvoorbeeld ouderen (inloopvoorziening) mag dus niet met meer dan 4 personen plaatsvinden. Omdat bij vele activiteiten meer dan 4 personen aanwezig zijn kunnen deze dus geen doorgang meer vinden. Wij realiseren ons dat dat voor deelnemers en vrijwilligers moeilijk is.  We hopen dat ieder via andere kanalen toch contact met elkaar blijft houden en er voor elkaar zal zijn.”

HET ARTIKEL UIT DE NOODVERORDENING VEIKIGHEIDSREGIO NOORD EN OOST GELDERLAND

Artikel 2.1b      Verbod ophouden in gezelschap

 1. Het is verboden zich in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, in een gezelschap van meer dan vier personen op te houden of toe te laten dat personen zich ophouden in een gezelschap van meer dan vier
 2. Het verbod geldt niet:
  1. voor personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
  2. voor personen tot en met 12 jaar;
  3. voor personen die in gemeenschap met anderen hun godsdienst of levensovertuiging belijden;
  4. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
  5. een verkiezing als bedoeld in de Kieswet;
  6. de vergaderingen van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit;
  7. de vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;

We zullen moeten afwachten hoe lang deze periode gaat duren. Via de bekende kanalen houden we U op de hoogte.

Mooie opbrengst RABO ClubSupport !!

KBO Lichtenvoorde dankt alle stemmers die ons een warm hart toe dragen.

Rijbewijskeuring 75+

Varsseveld – De eerstvolgende Rijbewijskeuring 75+ staat gepland op zaterdag 31 augustus in het Borchuus, Kerkplein 3. De kosten hiervoor zijn € 25,00, bestemd voor een medisch project in Afrika.

U kunt zich al een half jaar voor het verloop van het rijbewijs opgeven. Als u bent ingepland en er wijzigingen wordt u altijd persoonlijk op de hoogte gebracht. Tevens is er iemand aanwezig voor hulp bij de digitale aanvraag. Deze aanvraag gaat sneller en is betrouwbaarder dan de papieren aanvraag. Opgave bij Riet van der Meulen, bij voorkeur per e-mail: rijbewijskeuringvarsseveld@gmail.com
Hierbij vermelden: naam, telefoonnummer en datum waarop het rijbewijs verlopen is.

Telefonische opgave via telnr. 06 38967875.

KBO – PCOB Magazine is online te lezen.

Nu het KBO-PCOB magazine niet huis aan huis bezorgd kan worden, is er de mogelijkheid om deze online gratis te lezen. Onderaan deze pagina is een link geplaatst die U rechtstreeks naar de plaats van bestemming brengt. In de reader zit bovenaan een balk waarmee navigeren door het tijdschrift mogelijk is. Mensen met een tablet, ipad of smartphone kunnen dit magazine lezen via de speciale app. Deze is voor Apple gebruikers te downloaden via de Apple App-store en andere Android gebruikers via Google Play-store. 

 

KBO Proatlijn  06-82774004 blijft actief.

Niet meer naar de inloop op dinsdag- of donderdagmorgen. Geen kaarten, bridgen, koersbal, gym of biljarten. Voorlopig niet meer wandelen met de KBO groep, vooreerst niet lekker op de fiets met je KBO kennissen. Het Corona COVID-19 virus legt veel mogelijkheden tot gezellige contacten aan banden. We kunnen ons voorstellen dat dit een reden is waarom een aantal van onze leden zich eenzaam en of onzeker gaat  voelen. Daarom heeft KBO Lichtenvoorde voor gedurende deze ‘Corona-periode’ een telefoonlijn geopend voor mensen die nu behoefte hebben aan zomaar even een praatje. Inmiddels hebben diverse instanties, denk aan RIVM, Omroep Max, het Rode Kruis en onze eigen KBO-PCOB lijnen geopend waar men terecht met allerlei praktische en vooral medische vragen (op onze website wordt naar een aantal verwezen. Bovenstaand nummer is echt  bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan zomaar even een gezellig contact, die wat praktische informatie willen verkrijgen betreffende de vereniging, die we misschien kunnen helpen bij het oplossen van een klein probleempje.( geen medische problemen). . En…”A’j plat wilt praoten, mo’j  dat um ons neet laoten!”.

**** NB: De lijn is bereikbaar van 10.00 tot 20.00 u .

 

Informatie via ons blad “De Treffer”  en “Activiteitengids”

Onlangs is de activiteitengids onder de leden verspreid. De gids is een richtlijn voor een heel seizoen. Gezien de onzekere tijd is het toch belangrijk om bij de tijd te zijn. Zaken kunnen snel veranderen. Via de website en de Elna zullen u ook zoveel mogelijk  informeren. Daarnaast hebben we ook nog ons eigen “tam tam” en digitale middelen.
Fietscommissie schort start seizoen op!!

De fietscommissie heeft besloten de start van het fietsseizoen tot nadere orde op te schorten ook nog na 1 september. Via de bekende kanalen wordt op de hoogte gehouden wanneer wij wel gaan starten.

Belangrijke websites.

Onderaan elke pagina staan een aantal links naar belangrijke sites. Tips…site RIVM; gemeente Oost Gelre en de site FASv