Brief Bestuur KBO Lichtenvoorde; KBO-PCOB Magazine online lezen; KBO “Proatlijn” blijft actief; De Treffer blijft “OP SLOT”. tot en met 31 Augustus. Kijk hier voor extra nieuws.

BRIEF BESTUUR KBO LICHTENVOORDE

Beste leden,

Hopelijk verkeert u allen nog in een goede gezondheid en weet u zich in deze bijzondere periode, ondanks de beperkingen, toch enigszins te vermaken.Door middel van deze brief willen we graag met u in contact komen zodat u weer enigszins op de hoogte bent van zaken die spelen binnen onze vereniging.Ondanks de beperkingen is het bestuur inmiddels toch een aantal keren via een  ( video) vergadering bijeen geweest. Wij hebben de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus uiteraard op de voet gevolgd en zijn tot een aantal conclusies gekomen.

  • Leden van onze vereniging behoren nagenoeg allen tot de risicogroep, Daar moeten wij in de eerste plaats rekening mee houden. Dat betekent dat we hebben moeten besluiten dat ‘De Treffer’ in principe tot 1 september gesloten zal zijn voor alle activiteiten.
  • Onderwijl beraadt het bestuur zich op maatregelen die nodig zijn om per 1 september weer te kunnen starten. Mits de landelijke ontwikkelingen dit toelaten.
  • Algemene Leden Vergadering: In afwijking van de verenigingsstatuten art. 13.2, (jaarlijks uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering, de ledenvergadering gehouden.) ziet het bestuur zich door de bijzondere omstandigheden wereldwijd (het Corona COVID-19 virus) genoodzaakt tot uitstel van deze vergadering tot nadere orde. De algemene ledenvergadering zal uitgeschreven worden zodra dit weer verantwoord geacht wordt en past binnen de richtlijnen van het kabinet.
  • Eind juni ontvangt u naast het KBO-PCOB magazine en onze eigen ‘De Treffer’ ook een exemplaar van de activiteitengids 2020-2021 aan.
  • Compensatietarieven: Omdat de doorlopende activiteiten per 12 maart plotseling ongewild gestopt werden, wordt voor die activiteiten voor wat betreft het seizoen 2020-2021,  een speciaal tarief gehanteerd. Dat betekent dat leden die op 1 maart op de deelnemerslijsten stonden,  voor het nieuwe seizoen  eenmalig een kleiner bedrag betalen. Die aangepaste tarieven vindt u in de nieuwe activiteitengids.
  • De nationale Dag voor de Ouderen vindt dit jaar geen doorgang.
  • KBO Praotlijn: Het telefoonnummer 06-82774004. is tussen 10.00 en 20.00 uur nog steeds bereikbaar voor leden en niet leden. U kunt bellen voor een praatje, als u om hulp verlegen zit, om een advies. Wij geven echter geen advies op medisch gebied.
  • Voor de meest actuele informatie, wijzen wij u graag op de mogelijkheid om onze website te raadplegen: www.kbolichtenvoorde.nl. Hebt u geen internet , vraag dan uw hulp, uw kinderen of mantelzorger om een keer op de site te kijken.
  • Handig is ook de website van KBO-PCOB: Daar vindt u tips, ideetjes en praktische informatie. www.kbo-pcob.nl
  • Inmiddels zijn de maatregelen iets versoepeld. Onze bewegingsvrijheid is wat groter geworden. Wij hopen dat u, met in achtneming van de regels, toch hier en daar wat contacten kunt leggen en daarmee wat vertier kunt vinden.

Wij hopen echt dat wij elkaar na 1 september weer mogen en kunnen gaan ontmoeten.

Het bestuur.


KBO – PCOB Magazine is online te lezen.

Nu het KBO-PCOB magazine niet huis aan huis bezorgd kan worden, is er de mogelijkheid om deze online gratis te lezen. Onderaan deze pagina is een link geplaatst die U rechtstreeks naar de plaats van bestemming brengt. In de reader ziet bovenaan een balk waarmee navigeren door het tijdschrift mogelijk is. Mensen met een tablet, ipad of smartphone kunnen dit magazine lezen via de speciale app. Deze is voor Apple gebruikers te downloaden via de Apple App-store en andere Android gebruikers via Google Play-store. 

 

KBO Proatlijn  06-82774004 blijft actief.

Niet meer naar de inloop op dinsdag- of donderdagmorgen. Geen kaarten, bridgen, koersbal, gym of biljarten. Voorlopig niet meer wandelen met de KBO groep, vooreerst niet lekker op de fiets met je KBO kennissen. Het Corona COVID-19 virus legt veel mogelijkheden tot gezellige contacten aan banden. We kunnen ons voorstellen dat dit een reden is waarom een aantal van onze leden zich eenzaam en of onzeker gaat  voelen. Daarom heeft KBO Lichtenvoorde voor gedurende deze ‘Corona-periode’ een telefoonlijn geopend voor mensen die nu behoefte hebben aan zomaar even een praatje. Inmiddels hebben diverse instanties, denk aan RIVM, Omroep Max, het Rode Kruis en onze eigen KBO-PCOB lijnen geopend waar men terecht met allerlei praktische en vooral medische vragen (op onze website wordt naar een aantal verwezen. Bovenstaand nummer is echt  bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan zomaar even een gezellig contact, die wat praktische informatie willen verkrijgen betreffende de vereniging, die we misschien kunnen helpen bij het oplossen van een klein probleempje.( geen medische problemen). . En…”A’j plat wilt praoten, mo’j  dat um ons neet laoten!”.

**** NB: De lijn is bereikbaar van 10.00 tot 20.00 u .

“De Treffer”  blijft  “OP SLOT” tot en met 31 Augustus.

Voor uitleg zie brief hierboven.

Informatie via ons blad “De Treffer” 

 De Treffer nr. 3 en de KBO-PCOB magazine nr. 4 zijn voorlopig de laatste edities die zijn bezorgd. “De Treffer” nr. 4 van de maand mei en nr. 5 van de maand juni zijn komen te vervallen.  “De Treffer” nr 6 van juli / augustus plus activiteitengids en het magazine KBO-PCOB zullen weer normaal bezorgd gaan worden en wel eind juni.  De laatste uitgave De “Treffer nr. 3” kunt U hier op de website lezen en downloaden. Informatie met betrekking tot het magazine KBO-PCOB zie hierboven.
Fietscommissie schort start seizoen op!!

De fietscommissie heeft besloten de start van het fietsseizoen tot nadere orde op te schorten. Via de bekende kanalen wordt op de hoogte gehouden wanneer wij wel gaan starten.

Belangrijke websites.

Onderaan de voorpagina staan een aantal links naar belangrijke sites. Tips…site RIVM en de site KBO-PCOB met een door link naar de ouderen infolijn. Bereikbaar van 09.00 tot 17.00u onder het nummer 030-3 400 600.