Extra kaartmiddag en uitslagen; Heel Oost Gelre in Beweging; Seniorendag Oost Gelre; Grote ledenwerfactie… Pak uw lidmaatschap VOORDEEL in 2022 !!! Gebruik Corona Check App;

Extra kaartmiddag! Extra kaartmiddag! 

Omdat er ruim 1,5 jaar niet is gekaart, is in overleg met het bestuur en met goedvinden van de aanwezige deelnemers, besloten nog een extra kaartmiddag voor 2021 in te lassen en wel op :

WOENSDAG 22 DECEMBER A.S. om 14.00 uur ( graag uiterlijk 13.45 uur aanwezig en graag de € 2,50 (GEPAST) betalen)

Mochten er onder de LEDEN nog koppels zijn die voor de laatste kaartmiddag en wellicht ook voor de middagen in 2022 deel willen nemen, dan even per mail naar antoonrooks@upcmail.nl met vermelding van de namen en telefoonnummers van elke deelnemer.

Graag tot dan.

Annie Eskes en Antoon Rooks

Verslag kruisjasmiddag KBO van 13 oktober 2021

Iedereen werd van harte welkom geheten. Speciaal ook welkom aan enkele nieuwe koppels. Omdat er dit jaar nog niet gekaart is, werd tevens nog aan iedereen voor het resterende jaar van 2021 alle goeds gewenst.

Omdat mevrouw Wopereis, de heren  Bokkers, korthout en Huinink in de periode dat er niet gekaart is zijn overleden, werd een ogenblik stilte in acht genomen. Vanaf de oprichting van de kaartmiddagen bij de De Treffer hebben allen telkens met enthousiasme deelgenomen.

Dhr Huinink heeft ook nog een aantal jaren de coördinatie van de kaartmiddagen tot volle tevredenheid op zich genomen.

De kaartmiddag is goed en voor allen gezellig en sportief verlopen.

De prijsuitslag van deze middag was:

3e prijs met 3880 punten de heren ofwel gebr. Engelbarts.

2e prijs met 3900 punten was voor dhr Kortbeek en dhr te Plate.

1e prijs met 3980 punten was voor dhr Boschker en dhr Berendsen.

Volgende kaartavond is dus:

WOENSDAG 22 december a.s. om 14.00u

Graag tot dan.

Annie Eskes en Antoon Rooks

Landelijke seniorendag in Oost Gelre

Zaterdag 2 oktober hebben de gezamenlijke ouderbonden in de gemeente Oost Gelre de landelijke seniorendag gevierd. Herberg museum Erve Kots in Lievelde was de plek waar senioren uit de gemeente bijeen waren om te genieten van een hapje, drankje, muziek en dans. Hieronder enkele foto’s om de sfeer te proeven. Via de eigen info kanalen van de ouderenorganisaties wordt u uiteraard verder geïnformeerd

Seniorendag 2021

 

 

 

 

Heel Oost Gelre in Beweging.

Heel Oost Gelre beweegt is een initiatief wat voortvloeit vanuit het project Heel Achterhoek in Beweging. De acht Achterhoekse gemeenten hebben de hadden ineengeslagen samen met GGD Oost Achterhoek om zowel jong als oud zo veel mogelijk op allerlei manieren in beweging te laten komen. Het is een gezamenlijk project dat op regionaal niveau (gemeenten) wordt uitgevoerd. De KBO Lichtenvoorde heeft zich hieraan gelieerd en draagt zo ook een steentje bij. Meer weten klik op onderstaande link.

Link: Heel Oost Gelre Beweegt

 

KBO Lichtenvoorde grote ledenwerf actie van 1 sept. tot 31 dec. Meer weten?

Klik op de link hieronder of op lidmaatschap in de zwarte menubalk.

 

Gebruik Corona Check App.

Om toegang te krijgen tot verschillende maatschappelijke en culturele activiteiten is sinds 1 juli a.s. een QR Code gewenst. Deze QR code is met je persoonlijke DigiD en de Corona Check App op de smartphone te verkrijgen. Hiervoor moet je wel eerst de Corona Check App installeren op jouw smartphone. Dat kan via de Play Store op de android toestellen of de App Store op een Apple telefoon. Hoe dit moet doen wordt via de link onderaan de pagina uitgelegd. Lukt het niet, kom op de wekelijkse (woensdagmiddag) computer inloop op de Treffer. Wij zullen U dan helpen. Ook via het digitale spreekuur van de plaatselijke bibliotheek kun je met dit probleem worden geholpen. Zorg wel dat je beschikt over een smartphone en jouw DigiD gegevens. Heb je geen smartphone of heb je liever een papieren versie van de QR code dan staat hieronder een handleiding om dit op jouw PC of tablet te regelen. Klik op de link hieronder:

Link: Maken van een papieren QR code

Biljartclub “De Olde Leu”

Als de corona maatregelen het toelaten beginnen we half oktober weer een biljart toernooi van “De Olde Leu”. Er hangt dan begin september weer zoals gewoonlijk een opgave lijst aan de binnenkant in de kast. Nog even geduld, je ziet het van zelf!!

Groeten Jos te Brake.

HaltetaxiXXXReis…

De provincie Gelderland is voornemens een nieuw vervoersysteem in te voeren ter vervanging van Zoov Op Maat. In de Treffer van Juni zal daar aandacht aan worden geschonken. Wilt U alvast het  conceptplan van Januari j.l. dat ter advisering is gestuurd naar het ROCOV (adviescollege OV provincie Gelderland) doorlezen klik dan hieronder op de link.
Eind februari heeft de ROVOC haar reactie gegeven. In dit overleg zit ook KBO Gelderland. Klik op de zwarte link om de reactie te lezen.
ROVOC haltetaxiRRReis
We blijven u informeren.

 

TER INFO: Informatie OV-ambassadeurs.

Geachte heer/mevrouw,

De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar – speciaal voor senioren –  activiteiten organiseren in de diverse gemeenten. Er is nu ook de mogelijkheid om online door een OV-ambassadeur geïnformeerd te worden over het gebruik van het openbaar vervoer. Vanwege de coronabesmettingen en de afgekondigde maatregelen zijn de  maandelijkse Inloopspreekuren Openbaar Vervoer voor senioren geannuleerd.

Het telefonisch OV-spreekuur geeft senioren de mogelijkheid om toch hun vragen over het reizen met het ov beantwoord te krijgen. OV-ambassadeurs zitten klaar om mensen hiermee “op weg” te helpen op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, op maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en op dinsdag en donderdagmiddag van 13.30 – 15.00 uur. Het telefoonnummer is 038-303 70 10.

Voor meer informatie klik op de link  onderaan deze pagina.

Met vriendelijke groet,

Janny Hein

 

Voordelen FASv:

Sinds 1 januari is de KBO Lichtenvoorde aangesloten bij Federatie Algemene Senioren verenigingen (FASv). Hierdoor is er voor u de mogelijkheid om van bepaalde voordelen gebruik te maken. Op onze website onder de menu kop Ledenservice vindt u een opsomming van de voordelen. Op de website van FASv vind u nog meer uitleg. Ook op de website van de genoemde organisaties kunt meer info vinden.

 

Rijbewijskeuring 75+

Varsseveld – De eerstvolgende Rijbewijskeuring 75+ staat gepland op zaterdag 31 augustus in het Borchuus, Kerkplein 3. De kosten hiervoor zijn € 25,00, bestemd voor een medisch project in Afrika.

U kunt zich al een half jaar voor het verloop van het rijbewijs opgeven. Als u bent ingepland en er wijzigingen wordt u altijd persoonlijk op de hoogte gebracht. Tevens is er iemand aanwezig voor hulp bij de digitale aanvraag. Deze aanvraag gaat sneller en is betrouwbaarder dan de papieren aanvraag. Opgave bij Riet van der Meulen, bij voorkeur per e-mail: rijbewijskeuringvarsseveld@gmail.com
Hierbij vermelden: naam, telefoonnummer en datum waarop het rijbewijs verlopen is.

Telefonische opgave via telnr. 06 38967875.

KBO – PCOB Magazine is online te lezen.

Nu het KBO-PCOB magazine niet huis aan huis bezorgd kan worden, is er de mogelijkheid om deze online gratis te lezen. Onderaan deze pagina is een link geplaatst die U rechtstreeks naar de plaats van bestemming brengt. In de reader zit bovenaan een balk waarmee navigeren door het tijdschrift mogelijk is. Mensen met een tablet, ipad of smartphone kunnen dit magazine lezen via de speciale app. Deze is voor Apple gebruikers te downloaden via de Apple App-store en andere Android gebruikers via Google Play-store. 

 

Informatie via ons blad “De Treffer”  en “Activiteitengids”

Ondanks de nog steeds heersende onzekerheid gaan we in augustus toch weer een activiteitengids voor ’21 / ’22 onder de leden verspreiden. De gids is een richtlijn voor een heel seizoen. Gezien de onzekere tijd is het toch belangrijk om bij de tijd te zijn. Zaken kunnen snel veranderen. Via de website en de ” De Treffer” zullen u ook zoveel mogelijk  informeren. Daarnaast hebben we ook nog ons eigen “tam tam” en digitale middelen.
 

Belangrijke websites.

Onderaan elke pagina staan een aantal links naar belangrijke sites. Tips…site  Gemeente Oost Gelre en de site FASv