Vrijwillige Belasting – Adviesservicegroep

Nieuwe coördinator Belasting – Adviesgroep Jos van Lith.

Zoals de meeste leden van ons weten, kent de KBO al 22 jaar lang een vrijwillige Belasting-/adviesservicegroep. Zij staan onze leden gratis ten dienste als het gaat om alles wat met belastingen te maken heeft en wat daar verder uit voortvloeit.

Henk en Marika van Beek zijn de grondleggers en hebben al die jaren van meet af aan de coördinatie op zich genomen. En dat deden ze met verve.

Henk heeft echter het bestuur van de KBO laten weten dat hij vanwege zijn leeftijd het stokje van coördinator per 01-01-2023 wil overdragen aan een jongere generatie. De coördinatie zal dan ook per genoemde datum in handen komen van Jos van Lith. Jos is reeds al enkele jaren actief binnen de belastinggroep.

Henk en Marika blijven wel binnen de belastinggroep functioneren zolang hun gezondheid dat toelaat. Hun expertise voor de groep is van grote waarde.

Wij, het bestuur, respecteren uiteraard dat Henk en Marika een stapje terug doen. 22 jaar hebben zij zich met ziel en zaligheid ingezet voor onze leden. Onze dank is hiervoor dan ook groot en wensen hun alle goeds toe, nu en in de toekomst.

Nieuws: Kaarten in Lievelde; Nieuwe Tarieven Zoov etc.

KAARTEN IN LIEVELDE!!! 17 MAART!!

Lievelde, 30 januari 2023.

KBO Lievelde wil, nu de coronapandemie op haar retour is, weer een regionale kaartmiddag organiseren en wel op vrijdag 17 maart 2023 om 14.00 uur.

Deze uitnodiging is bestemd voor alle KBO, KBO-PCOB afdelingen in Oost Achterhoek.

Locatie

Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5, Lievelde. De Bergstraat is de straat naast de RK kerk met het Koningsplein in het centrum van Lievelde. Als u over een routeplanner o.i.d. beschikt, kunt u het hiervoor vermelde locatieadres intypen.

Parkeermogelijkheden

Op het Koningsplein, bij en naast de RK kerk en bij het station. Voor mensen met een lichamelijke beperking bestaat de mogelijkheid de auto te parkeren op het verharde terrein bij het Bernard Vos Clubhuus.

Aanmelding

De deelnemers aan deze kaartmiddag dienen zich uitsluitend aan te melden bij het secretariaat van de eigen afdeling. De secretariaten op hun beurt zorgen ervoor dat de deelnemers worden doorgegeven aan de organisatie van de kaartmiddag: KBO Lievelde. De naam van de persoon en verdere gegevens zijn hieronder vermeld bij het onderdeel “Wat wordt er gekaart”.

Wat wordt er gekaart?

In verband met het niet meer beschikbaar zijn van de vaste bridgeleider, is er helaas geen mogelijkheid om te bridgen. Alleen kruisjassen en sollokaarten zijn mogelijk. De deelnemers dienen uiterlijk om 13.45 uur aanwezig te zijn om zich te laten inschrijven. Het aantal kruisjassers en sollokaarters dient vanaf  7 maart tot 14 maart a.s. liefst paarsgewijs aangemeld te worden bij Marieke Adema, e-mail: marieke760@gmail.com of telefoon: 06 40590354.

Tellingen

Bij het kruisjassen wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd telsysteem. Dit kan iets afwijken van de bekende handmatige tellingen. Het wordt van te voren duidelijk uitgelegd, zodat er geen vergissingen ontstaan.

Kosten deelname

Het inschrijfgeld bedraagt € 5  per persoon. Bij binnenkomst worden  hiervoor een kop koffie of thee en tijdens het kaarten enkele hapjes aangeboden.

Informatie

Verdere informatie is te verkrijgen bij de voorzitter (Clemens Nales, tel. 06 25402674) of de secretaris (Herman Everink, tel. 06 53504044)

Met vriendelijke groeten

KBO Lievelde

Nieuwe tarieven voor ZOOV Op Maat 2023

22 december.
 

ZOOV is het regionale vervoersysteem in de Achterhoek. ZOOV vervoert van deur-tot-deur en is er voor iedereen die niet van het openbaar vervoer gebruik kan of wil maken. Dit kan via een indicatie van de gemeente of op eigen initiatief.

Reis je met ZOOV Op Maat? Op 1 januari 2023 wijzigen de tarieven. De nieuwe tarieven lees je hieronder.

Tarieven 2023 ZOOV Op MaatStandaard tariefStandaard tariefTarief voor reizigers met een Wmo-indicatie
 HOOGLAAG 
 Rit kan óók met het openbaar vervoer of haltetaxiRRReisRit kan niet met openbaar vervoer met haltetaxiRRReis 
Opstaptarief€ 3,24€ 3,24€ 1,08
Kilometertarief tot 20 km€ 2,45€ 0,66€ 0,22
Kilometertarief 20 tot 40 kilometer€ 2,45€ 2,45€ 2,45
Minimale ritprijs€ 10,59€ 5,22€ 1,74

Reizen met ZOOV tijdens de feestdagen

Reserveer uw kerstrit 3 dagen van tevoren

  • Reist u tijdens de kerstdagen met ZOOV Op Maat? Reserveer uw rit dan minimaal 3 dagen van tevoren.
  • Vaste (bijv. wekelijkse) ritten in ZOOV Op Maat op 1e en 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag vervallen. Wilt u een vaste rit tijdens de feestdagen wel door laten gaan? Geeft u dit dan op tijd door aan ZOOV Op Maat via 0900-9874 (€0,10 per minuut).
  • Op 31 december is de laatste vertrekmogelijkheid om 20:00 uur

Heel Oost Gelre in Beweging.

Heel Oost Gelre beweegt is een initiatief wat voortvloeit vanuit het project Heel Achterhoek in Beweging. De acht Achterhoekse gemeenten hebben de hadden ineengeslagen samen met GGD Oost Achterhoek om zowel jong als oud zo veel mogelijk op allerlei manieren in beweging te laten komen. Het is een gezamenlijk project dat op regionaal niveau (gemeenten) wordt uitgevoerd. De KBO Lichtenvoorde heeft zich hieraan gelieerd en draagt zo ook een steentje bij. Meer weten klik op onderstaande link.

Link: Heel Oost Gelre Beweegt

 

TER INFO: Informatie OV-ambassadeurs.

Geachte heer/mevrouw,

De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar – speciaal voor senioren –  activiteiten organiseren in de diverse gemeenten. Er is nu ook de mogelijkheid om online door een OV-ambassadeur geïnformeerd te worden over het gebruik van het openbaar vervoer. Vanwege de coronabesmettingen en de afgekondigde maatregelen zijn de  maandelijkse Inloopspreekuren Openbaar Vervoer voor senioren geannuleerd.

Het telefonisch OV-spreekuur geeft senioren de mogelijkheid om toch hun vragen over het reizen met het ov beantwoord te krijgen. OV-ambassadeurs zitten klaar om mensen hiermee “op weg” te helpen op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, op maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en op dinsdag en donderdagmiddag van 13.30 – 15.00 uur. Het telefoonnummer is 038-303 70 10.

Voor meer informatie klik op de link  onderaan deze pagina.

Met vriendelijke groet,

Janny Hein

Voordelen FASv:

Sinds 1 januari is de KBO Lichtenvoorde aangesloten bij Federatie Algemene Senioren verenigingen (FASv). Hierdoor is er voor u de mogelijkheid om van bepaalde voordelen gebruik te maken. Op onze website onder de menu kop Ledenservice vindt u een opsomming van de voordelen. Op de website van FASv vind u nog meer uitleg. Ook op de website van de genoemde organisaties kunt meer info vinden.

Rijbewijskeuring 75+

Varsseveld – De eerstvolgende Rijbewijskeuring 75+ staat gepland op zaterdag 31 augustus in het Borchuus, Kerkplein 3. De kosten hiervoor zijn € 25,00, bestemd voor een medisch project in Afrika.

U kunt zich al een half jaar voor het verloop van het rijbewijs opgeven. Als u bent ingepland en er wijzigingen wordt u altijd persoonlijk op de hoogte gebracht. Tevens is er iemand aanwezig voor hulp bij de digitale aanvraag. Deze aanvraag gaat sneller en is betrouwbaarder dan de papieren aanvraag. Opgave bij Riet van der Meulen, bij voorkeur per e-mail: rijbewijskeuringvarsseveld@gmail.com
Hierbij vermelden: naam, telefoonnummer en datum waarop het rijbewijs verlopen is.

Telefonische opgave via telnr. 06 38967875.

KBO – PCOB Magazine is online te lezen.

Nu het KBO-PCOB magazine niet huis aan huis bezorgd kan worden, is er de mogelijkheid om deze online gratis te lezen. Onderaan deze pagina is een link geplaatst die U rechtstreeks naar de plaats van bestemming brengt. In de reader zit bovenaan een balk waarmee navigeren door het tijdschrift mogelijk is. Mensen met een tablet, ipad of smartphone kunnen dit magazine lezen via de speciale app. Deze is voor Apple gebruikers te downloaden via de Apple App-store en andere Android gebruikers via Google Play-store. 

Informatie via ons blad “De Treffer”  en “Activiteitengids”

Ondanks de nog steeds heersende onzekerheid gaan we in augustus toch weer een activiteitengids voor ’21 / ’22 onder de leden verspreiden. De gids is een richtlijn voor een heel seizoen. Gezien de onzekere tijd is het toch belangrijk om bij de tijd te zijn. Zaken kunnen snel veranderen. Via de website en de ” De Treffer” zullen u ook zoveel mogelijk  informeren. Daarnaast hebben we ook nog ons eigen “tam tam” en digitale middelen.

Belangrijke websites.

Onderaan elke pagina staan een aantal links naar belangrijke sites. Tips…site  Gemeente Oost Gelre en de site FASv