Jeu de Boules

De bakermat ligt in Frankrijk, waar het spel bekend staat als “Petanque”. Op ieder dorpsplein wordt het daar beoefend en nu dus ook bij de KBO.

Er zijn al groepen actief en wel op maandag , dinsdag en woensdag van 14.00 uur – 16.00 uur en op woensdag van 10.00 uur – 12.00 uur.

  • Bijdrage: Geen, mits lid van een KBO
  • Contactpersoon: de heer Theo Engelbarts, tel. 374834
  • Start: Begin seizoen
  • Einde: Zomerstop

    Aanmeldingsformulier Jeu de Boules    Bent u lid van de KBO?