Engels Conversatie

Wilt u meer spreekvaardigheid Engels opdoen?
Er is een mogelijkheid om aan te sluiten bij een reeds bestaande groep.
Heeft u zin om mee te doen? Meld u dan hieronder aan!

Bijdrage: € 100,- exclusief lesmateriaal
Plaats: De Treffer ruimte 2
Tijd: vrijdag vanaf 9.00 uur (meerdere groepen)
Duur: 25 lessen van 1,5 uur
Docent: mevrouw M. Moen
Contactpersoon: mevrouw E. Veuger, telefoon 371589

Aanmeldingsformulier cursus Engels Conversatie


Bent u lid van de KBO?