Filmmiddagen

Bijdrage: Geen, aanmelden niet nodig
Plaats: De Treffer ruimte 5
Tijd: 14.00 uur
Data: Elke laatste vrijdag van de maanden september t/m maart m.u.v. december.
Informatie: Zie KBO Mededelingen/Nieuws
Contact: mevrouw Marja Koenders, tel. 374511 en mevrouw Thea Elferink tel. 373878