Filmmiddagen

Bijdrage: Geen, aanmelden niet nodig
Plaats: De Treffer ruimte 5
Tijd: 14.00 uur
Data: Elke laatste vrijdag van de maanden september t/m maart m.u.v. december. Vanwege de Corona in ieder geval geen film tot eind december 2020.
Informatie: Zie KBO De Treffer/Nieuws
Contact: Mw. Thea Elferink tel. 373878