Filmmiddagen

  • Bijdrage: Geen
  • Aanmelden niet nodig
  • Plaats: De Treffer, ruimte 5
  • Tijd: 14.00 uur
  • Data: Elke laatste vrijdag van de maanden september t/m maart m.u.v. december.
  • Informatie: Zie KBO De Treffer/Nieuws voor informatie over titels.
    Contact: Mw. Thea Elferink tel. 0544 373878