Seniorenkoor

Het koor is in 2013 opgericht op initiatief van Marjo Spekschoor. Elke woensdagmorgen wordt er gerepeteerd in ‘De Treffer’, de thuisbasis van de KBO. Het koor is inmiddels flink gegroeid.

Voorop staat het plezier in zingen en het sociale aspect van zingen in een koor is daarnaast ook belangrijk. Het repertoire is gevarieerd, er worden nummers van bekende componisten ten gehore gebracht en daarnaast brengt het koor nummers onder het motto ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’.

Bijdrage: € 25,- per jaar
Plaats: De Treffer, ruimte 1B
Tijd: woensdagmorgen 09.30 – 11.30 uur
Dirigent:  Jan Hahne
Contactpersoon: mevrouw Stien Pothof, tel. 06-5025 2702

    Aanmeldingsformulier Seniorenkoor


    Bent u lid van de KBO?