Line Dance

Een line-dance is een formatiedans waarbij een groep mensen danst in één of meer rijen, waarbij ze dezelfde bewegingen uitvoeren.

Line-dance is een dansvorm die uit Amerika is overgekomen. Bij line-dance worden er in lijnen/rijen gedanst, zo wordt het één geheel. Ook worden er dezelfde bewegingen en op dezelfde maat gedanst.

In het begin werd line-dance alleen op countrymuziek gedanst. Tegenwoordig kun je line-dance op verschillende stylen muziek beoefenen, zoals pop, rock, salsamuziek, Iers enzovoort.

Line-dance wordt op verschillende niveaus gedanst en is een goede bekende geworden van de KBO.

Bijdrage: € 70,- per jaar
Aantal lessen: ca. 35
Plaats: De Treffer, ruimte 5
Tijd:
Groep 1: Donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur
Groep 2: Donderdagmiddag van 15.30 uur tot 17.00 uur
Docent: Sandra Onnink
Contactpersonen:
Mevrouw Marijke Rüter, telefoon 06 1413 8215
Mevrouw Ria Waeijen-Ikink, telefoon 372643
Mevrouw Rini Oortgiesen, telefoon 372898

    Aanmeldingsformulier Line Dance


    Bent u lid van de KBO?