Line Dance

Een linedance is een formatiedans waarbij een groep mensen danst in één of meer rijen, waarbij ze dezelfde bewegingen uitvoeren.

Linedance is een dansvorm die uit Amerika is overgekomen. Bij linedance worden er in lijnen/rijen gedanst, zo wordt het één geheel. Ook worden er dezelfde bewegingen en op dezelfde maat gedanst.

In het begin werd linedance alleen op countrymuziek gedanst. Tegenwoordig kun je linedance op verschillende stylen muziek beoefenen, zoals pop, rock, salsamuziek, Iers enzovoort.

Linedance wordt op verschillende niveaus gedanst en is een goede bekende geworden van de KBO.

Bijdrage: € 100,- per jaar (betaling in 3 termijnen)
Aantal lessen: ca. 35
Plaats: De Treffer, ruimte 5
Tijd:
Groep 1: Donderdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur
Groep 2: Donderdagmiddag van 15.30 uur tot 17.00 uur
Docent: Sandra Onnink
Contactpersonen:
Mevrouw Marijke Rüter, telefoon 06 1413 8215
Mevrouw Ria Waeijen-Ikink, telefoon 372643
Mevrouw Rini Oortgiesen, telefoon 372898

Aanmeldingsformulier Line Dance


Bent u lid van de KBO?