Welkom op de website van de KBO Lichtenvoorde

Allereerst voor iedereen: Welkom op onze site. Voor het laatste nieuws :Veranderingen ZOOV Op Maat; Vlichtelingen opvang Marveld; Wederom cursus digisterker in het voorjaar (zie cursussen); Noord-Holland stapt uit de Unie KBO; Statement Ouderbonden;Oost Gelre in Beweging; Seniorendag Oost Gelre. en ook en Algemene leden vergadering 26 april a.s..
Kijk bij "MEEST RECENTE BERICHTEN" op deze pagina (klik op de rode tekst) en op de websites links onderaan deze pagina.
U kunt DE TREFFER Jaargang 3 Nr 5 hier lezen en downloaden in PDF-vorm.

SENIOREN EN VEILIGHEID

Fraude bij ouderen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en Justitie heeft in samenwerking met de gemeenten de bovenstaande actie opgezet. De maand april staat in het teken van verschillende vormen van oplichting. De eerste is Phising (nepmails). Klik op de link hieronder.

Maak het hen niet te makelijk. (voorbeeld Phising)

Kijk op de website:Maak het hen niet te makelijk.  voor meer informatie en andere vormen van oplichting.(Klik op deze link)


PERSBERICHT

31 maart 2022

De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk starten met uitkering eenmalige energietoeslag voor minima.

Door de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie komen inwoners met een laag inkomen in de knel. Het kabinet heeft besloten om een eenmalige energietoeslag van 800 euro voor huishoudens met een laag inkomen beschikbaar te stellen. Inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk met een laag inkomen (120% van de bijstandsnorm) komen hiervoor in aanmerking.

 Deze eenmalige energietoeslag is een initiatief van het Rijk en wordt via de gemeente betaald. De gemeenten hebben het geld nog niet ontvangen, maar schieten dit zolang voor.

Inwoners met een uitkering van Fijnder en ontvangers van bijzondere bijstand ontvangen automatisch de toeslag.
De energietoeslag wordt bij huishoudens die op 1 maart een bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ) hebben ontvangen automatisch door Fijnder op hun bankrekening bijgeschreven. Dit geldt ook voor huishoudens die in het eerste kwartaal van 2022 bijzondere bijstand hebben ontvangen. Elk huishouden ontvangt 800 euro. Het bedrag staat rond 15 april op de rekening. Deze inwoners hoeven zich dus niet te melden.

Inwoners met een laag inkomen kunnen zich melden bij Fijnder.

Inwoners met een laag inkomen, komen ook in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. Werkenden met een minimuminkomen en ouderen die alleen van hun AOW leven, komen mogelijk ook in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. Een laag inkomen is een inkomen van minder dan 120% van de bijstandsnorm. Voor een alleenstaande tot AOW-gerechtigde leeftijd is dit minder dan € 1.244,54 netto per maand exclusief vakantiegeld. Voor gehuwden of samenwonenden is dit minder dan € 1.777,92 netto per maand exclusief vakantiegeld. Vanaf AOW-gerechtigde leeftijd liggen deze bedragen op € 1.382,89 voor een alleenstaande, en op € 1.872,49 voor gehuwden of samenwonenden.

Valt uw inkomen onder deze grens? Dan kunt u vanaf 1 april een aanvraag indienen bij Fijnder.
Ga naar de website van Fijnder: www.fijnder.nl en dien uw aanvraag in. U kunt ook mailen naar info@fijnder.nl of bellen 0544-474200.


Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer. (ROCOV)

Het OV is dun gezaaid in de buitengebieden. 
Er komen ook steeds meer 30km-wegen en drempels.
Haal ik straks mijn trein nog wel?
Het is een landelijk en actueel dilemma:

 Veilige woonwijken versus snelheid van het OV

Steeds vaker besluiten provincies en/of gemeenten omwille van de veiligheid tot herinrichting van doorgaande wegen naar 60km- of 30km-wegen, vaak met toevoeging van wegversmallingen en drempels. De bus wordt vertraagd, waardoor de aansluiting op ander openbaar vervoer wordt gemist. Of de weg is niet meer toegankelijk voor de bus en de route wordt verlegd, waardoor de afstand naar een halte veel te groot wordt.

Als het openbaar vervoer niet meer aantrekkelijk is voor de reiziger door langere reistijd en ongunstige aansluitingen op ander OV, moet de reiziger welhaast kiezen voor de auto.  

  • Hoe houden we het OV aantrekkelijk en bereikbaar?
  • Hoe houden we de buitengebieden, vaak al dun bedeeld met OV, bereikbaar met OV?
  • Welke voorzieningen moeten er zijn op een OV-hub?

Is het terecht dat provincies en/of gemeenten zelf besluiten over wegafwaardering, terwijl de gevolgen verder reiken dan de eigen grens? Over deze vragen en mogelijke oplossingen gaat het ROCOV graag met u in gesprek tijdens het

OV-café ‘Van haarvaten naar hubs’
 donderdag 12 mei 2022
13.30 – 16.30u
Deventer

Meld U hier aan.

Oudere fietsers gezocht om Doortraproute isecretariaat@rocovgelderland.nln Oost Gelre te testen

De Fietsersbond is op zoek naar oudere fietsers om een nieuwe Doortraproute te testen in de gemeente Oost Gelre. Doortraproutes zijn fietsrondjes van 20 tot 25 kilometer, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en over relatief veilige wegen en kruispunten. De fietsersbond wil graag weten of fietsers de route als aantrekkelijk en veilig ervaren. Daarom vraagt zij oudere fietsers om de route te fietsen en er hun mening over te geven.

Testdagen 11 t/m 18 april

Van 11 t/m 18 april kunt u de route fietsen. Dat kan alleen of met uw familie, vrienden of bijvoorbeeld uw fietsclub. Dat is niet alleen gezelliger, maar hoe meer testers zich aanmelden, hoe beter de routes straks zijn!

Meld u aan als testfietser en maak kans op een cadeaubon!

Wilt u de route uitproberen? Meld u zich dan aan bij de Fietsersbond.(externe link) U mag zich ook voor andere routes opgeven. U ontvangt dan een beschrijving van de route die u wilt testen. Ook ontvangt u een link naar een vragenlijst waarop u uw mening over de route kunt geven. Kent u anderen die dit mogelijk leuk vinden? Verspreid dit bericht gerust. Onder de testfietsers verloot de Fietsersbond per route een cadeaubon van 20 euro.

Doortrappen

De Doortraproutes worden gemaakt door de Fietsersbond in opdracht van de provincie Gelderland als onderdeel van het landelijke programma Doortrappen. Dit programma heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. In het najaar van 2021 ontwikkelde de Fietsersbond al 9 Doortraproutes. In navolging daarop volgen nu nog 7 nieuwe routes(externe link) in Gelderland.

groep fietsers


Gemeente Oost Gelre over VIT Mantelzorg.

Beste meneer/mevrouw,

VIT-hulp bij mantelzorg heeft u in het voorjaar geïnformeerd dat zij haar activiteiten per 1 oktober beëindigt. In goed overleg hebben we gewerkt aan de voortzetting van de mantelzorgondersteuning. Vanaf 1 oktober is de ondersteuning van mantelzorgers in Oost Gelre ondergebracht bij het Sociaal Team van de gemeente. Dit geldt ook voor de inzet van de vrijwilligers als hulp bij mantelzorg.

Vertrouwd gezicht.                                                                                               

 We zijn blij u te kunnen laten weten dat mantelzorgconsulent Ingrid te Winkel de overstap van VIT naar het Sociaal Team maakt. Zij blijft het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt voor mantelzorgers.                                                                                   

 Hoe verwijst u mantelzorgers? 

Mantelzorgers met een ondersteuningsvraag en aanvragen voor inzet van een vrijwilliger kunt u verwijzen naar de mantelzorgconsulent. Dat kan rechtstreeks, maar ook via het Sociaal Team. Ingrid te Winkel is bereikbaar op maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend via 06 – 10 97 81 81 of i.tewinkel@oostgelre.nl.  Het Sociaal Team is bereikbaar via sociaalteam@oostgelre.nl of (0544) 39 36 16 (op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur).

Informatie over mantelzorgondersteuning.   

We delen informatie over mantelzorgondersteuning op onze sites (www.oostgelre.nl en www.sameninoostgelre.nl). Ook maken we gebruik van sociale media en de gemeentepagina’s in de Elna en Groenlose Gids.                                                             

 Wilt u deze informatie delen?                                                                   

Medewerkers/collega’s binnen uw organisatie komen mogelijk in contact met (potentiële) mantelzorgers. Wij vragen u daarom deze informatie met hen te delen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Carry de Vries. Dat kan via c.devries@oostgelre.nl of via (0544) 39 35 58.

Met vriendelijke groet,

Jos Hoenderboom

Wethouder zorg & jeugd

De KBO Lichtenvoorde komt op voor de belangen van 50-plussers. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast bieden we onze leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen.

Het is een vereniging waar leden elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren en lokaal de belangen van 50-plussers behartigen. We zijn aangesloten bij de Federatie van Algemene Senioren verenigingen (FASv zie link onderaan deze pagina.) dat  opkomt voor de belangen van 50-plussers en via hen tevens is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden die in Den Haag actief is om de belangen van deze doelgroep  te behartigen. (Zie link hieronder.)

Toelichting Nieuwe Pensioenakkoord

De KBO Lichtenvoorde is er voor 50-plussers en door 50-plussers. Vele vrijwilligers zetten zich in voor elkaar.

Ouderenadviseurs:

Wilt u dat een vrijwillige ouderenadviseur aanwezig (en u tot steun) is bij een gesprek dat u heeft met een Wmo-consulent van de Gemeente?
Neem dan contact op met de ouderadviseur van de gemeente Oost Gelre:
Ilse van de Kamp, tel. 39 35 69.
Zij brengt u dan in contact met één van deze vrijwilligers