Welkom op de website van de KBO Lichtenvoorde

Allereerst voor iedereen: Welkom op onze site. Voor het laatste nieuws :Oost Gelre in Beweging; Seniorendag Oost Gelre;Pak uw CONTRIBUTIE voordeel in 2022. Doe mee met de GROTE LEDENWERACTIE van 1 sept tot 31 dec. en ook Nieuw activiteitengids beschikbaar en medio september starten de cursussen en de workshops.
Kijk bij "MEEST RECENTE BERICHTEN" op deze pagina (klik op de rode tekst) en op de websites links onderaan deze pagina.
U kunt DE TREFFER Jaargang 2 Nr 11 hier lezen en downloaden in PDF-vorm.

“DE TREFFER” langer gesloten.

 Beste leden van de KBO Lichtenvoorde.

Helaas hebben we, gezien de landelijke en mondiale ontwikkelingen, moeten besluiten om ‘De Treffer’ langer gesloten te houden en wel tot en met 31 dec.2021.Via onze website, www.kbolichtenvoorde.nl en de ELNA zullen wij u blijven informeren over  onze activiteiten v.a. 1 jan. 2022. Houd deze in de gaten.

NB: De kerstviering, gepland op maandag 20 dec. bij ’t Zwaantje, zal geen doorgang vinden. Dit geldt ook voor de nieuwjaarsreceptie op 4 jan. 2022 in ‘De Treffer’. Samen met u hopen wij op betere tijden. Maar voorzichtigheid boven alles! Ondanks alle beperkingen, wensen wij u  gezellige en goede december dagen toe.

Wij hopen u in 2022 zo spoedig mogelijk te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

 
Persbericht gemeente Oost Gelre over VIT Mantelzorg.
Beste meneer/mevrouw,

VIT-hulp bij mantelzorg heeft u in het voorjaar geïnformeerd dat zij haar activiteiten per 1 oktober beëindigt. In goed overleg hebben we gewerkt aan de voortzetting van de mantelzorgondersteuning. Vanaf 1 oktober is de ondersteuning van mantelzorgers in Oost Gelre ondergebracht bij het Sociaal Team van de gemeente. Dit geldt ook voor de inzet van de vrijwilligers als hulp bij mantelzorg.                                                   

Vertrouwd gezicht.                                                                                               

 We zijn blij u te kunnen laten weten dat mantelzorgconsulent Ingrid te Winkel de overstap van VIT naar het Sociaal Team maakt. Zij blijft het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt voor mantelzorgers.                                                                                   

 Hoe verwijst u mantelzorgers? 

Mantelzorgers met een ondersteuningsvraag en aanvragen voor inzet van een vrijwilliger kunt u verwijzen naar de mantelzorgconsulent. Dat kan rechtstreeks, maar ook via het Sociaal Team. Ingrid te Winkel is bereikbaar op maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend via 06 – 10 97 81 81 of i.tewinkel@oostgelre.nl.  Het Sociaal Team is bereikbaar via sociaalteam@oostgelre.nl of (0544) 39 36 16 (op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur).

Informatie over mantelzorgondersteuning.   

We delen informatie over mantelzorgondersteuning op onze sites (www.oostgelre.nl en www.sameninoostgelre.nl). Ook maken we gebruik van sociale media en de gemeentepagina’s in de Elna en Groenlose Gids.                                                             

 Wilt u deze informatie delen?                                                                   

Medewerkers/collega’s binnen uw organisatie komen mogelijk in contact met (potentiële) mantelzorgers. Wij vragen u daarom deze informatie met hen te delen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Carry de Vries. Dat kan via c.devries@oostgelre.nl of via (0544) 39 35 58.

Met vriendelijke groet,

Jos Hoenderboom

Wethouder zorg & jeugd 

De KBO Lichtenvoorde komt op voor de belangen van 50-plussers. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast bieden we onze leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen.

Het is een vereniging waar leden elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren en lokaal de belangen van 50-plussers behartigen. We zijn aangesloten bij de Federatie van Algemene Senioren verenigingen (FASv zie link onderaan deze pagina.) dat  opkomt voor de belangen van 50-plussers en via hen tevens is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden die in Den Haag actief is om de belangen van deze doelgroep  te behartigen. (Zie link hieronder.)

Toelichting Nieuwe Pensioenakkoord

De KBO Lichtenvoorde is er voor 50-plussers en door 50-plussers. Vele vrijwilligers zetten zich in voor elkaar.

Daarom deze ledenactie van 1 sept. tot 31 dec.

Zie  recente berichten of in de menubalk bij lidmaatschap.
Lees ook de informatie in De Treffer (september editie) voor meer informatie.

Ouderenadviseurs:

Wilt u dat een vrijwillige ouderenadviseur aanwezig (en u tot steun) is bij een gesprek dat u heeft met een Wmo-consulent van de Gemeente?
Neem dan contact op met de ouderadviseur van de gemeente Oost Gelre:
Ilse van de Kamp, tel. 39 35 69.
Zij brengt u dan in contact met één van deze vrijwilligers