Welkom op de website van de KBO Lichtenvoorde

De KBO Lichtenvoorde komt op voor de belangen vanaf 50-plussers.
Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast bieden we onze leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen.

Het is een vereniging waar leden elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren en lokaal de belangen van 50-plussers behartigen. Het landelijke bureau van de Unie KBO komt op voor de belangen van de 50-plussers in politiek Den Haag en zorgt voor zichtbaarheid en landelijke coördinatie. De KBO Lichtenvoorde is er voor senioren, door senioren. Vele vrijwilligers zetten zich in voor elkaar.

De laatste KBO Mededelingen vindt u onder het menu kopje > Nieuws>KBO mededelingen.

Ouderenadviseurs
Wilt u dat een vrijwillige ouderenadviseur aanwezig (en u tot steun) is bij een gesprek dat u heeft met een Wmo-consulent van de Gemeente?
Neem dan contact op met de ouderadviseur van de gemeente Oost Gelre:
Ilse van de Kamp, tel. 39 35 69.
Zij brengt u dan in contact met één van deze vrijwilligers.

Contact via e-mail