Opstart activiteiten na 1 september. Brief Bestuur KBO Lichtenvoorde; KBO-PCOB Magazine online lezen; KBO “Proatlijn” blijft actief; De Treffer blijft “OP SLOT”. tot en met 31 Augustus. Kijk hier voor extra nieuws.

Voorzichtige opstart na 1 september…!!!

Na enerverende maanden van thuis blijven en en zo weinig mogelijk contacten, thuis werken en 1,5 m afstand is het nu, zij het stapje voor stapje, weer wat soepeler. We mogen weer meer en de leefruimte wordt langzaam weer van ouds…!!!?? Dat lijkt echter maar zo. De 1,5 m maatschappij is er nog steeds en dat zorgt wel degelijk voor een groot aantal beperkingen. Zeker voor onze binnen activiteiten. Na de zomer, waarin we gelukkig wel weer wat konden ondernemen op het gebied van vakantie, gaat we straks weer meer en meer naar binnen. Daar zullen wij wel degelijk merken dat alles nog lang niet is zoals we voorheen gewend waren. Toch zijn de werkgroepen op de achtergrond al wek weer bezig om na 1 september de leden weer een programma aan te bieden. Daarvoor is de activiteitengids 2020-2021 weer verschenen waarin we duidelijk aangeven dat we het nodige voorbehoud in acht moeten nemen. De 1,5 m blijft nog even en ook de regelgeving kan zo weer veranderen. Al onze activiteiten willen we zo veilig mogelijk  organiseren en coronaproof aanbieden. 
Houd daarom deze site, ons blad De Treffer en De Elna goed in de gaten. Langzamerhand zal er meer en meer duidelijk worden en zo blijft U op de hoogte.
Dus “holt de benen d’r onder” en tot ziens in september.

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur en de werkgroepen.
 
 

BRIEF BESTUUR KBO LICHTENVOORDE

“De Treffer” in corona tijd.

Beste leden,

Wat hebben we elkaar al lang niet meer mogen zien! Hopelijk verkeert u nog in een goede gezondheid en weet u zich in deze bijzondere periode, ondanks de beperkingen, toch enigszins te vermaken. Een paar weken geleden heeft u van KBO-PCOB vanuit Nieuwegein een Margriet of Libelle mogen ontvangen als kleine troost en tijdverdrijf.

Helaas hebben we vernomen  dat er binnen onze vereniging een paar leden  zijn die de afgelopen weken ernstig ziek waren en misschien nog ziek zijn. Hen wensen wij het allerbeste toe.

Omdat er deze maand geen ‘De Treffer’ uitkomt, willen we graag via deze brief met u in contact komen, zodat u weer enigszins op de hoogte bent van zaken die spelen binnen KBO Lichtenvoorde.

Ondanks de beperkingen is het bestuur inmiddels toch een aantal keren via  video-vergaderingen bijeen geweest. Wij hebben de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus uiteraard op de voet gevolgd en zijn tot een aantal conclusies gekomen:

** Leden van onze vereniging behoren nagenoeg allen tot de risicogroep, Daar moeten wij in de eerste plaats rekening mee houden. Dat betekent dat we hebben moeten besluiten dat ‘De Treffer’  vooralsnog tot 1 september gesloten zal zijn voor alle activiteiten.

** Ondertussen beraadt het bestuur zich op maatregelen die nodig zijn om per 1 september  weer (misschien beperkt) te kunnen starten. Mits de landelijke ontwikkelingen en uw gezondheid dit toelaten .

** Algemene Leden Vergadering: In afwijking van de verenigingsstatuten  art. 13.2, ( jaarlijks uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering, de ledenvergadering gehouden.) ziet het bestuur zich door de bijzondere omstandigheden wereldwijd (het Corona COVID-19 virus) genoodzaakt tot uitstel van deze vergadering tot nadere orde. De algemene ledenvergadering zal uitgeschreven worden zodra dit weer verantwoord geacht wordt en past binnen de richtlijnen van het kabinet.

** Eind juni ontvangt u naast het KBO-PCOB magazine en onze eigen ‘De Treffer’ ook een exemplaar van de activiteitengids 2020-2021.

** Compensatietarieven: Omdat de doorlopende activiteiten per 12 maart plotseling ongewild gestopt werden, wordt  voor die activiteiten, voor wat betreft het seizoen 2020-2021, een speciaal tarief gehanteerd. Dat betekent dat leden die op 1 maart op de deelnemerslijsten stonden,  voor het nieuwe seizoen  eenmalig een kleiner bedrag betalen. Dit geldt alleen voor een activiteiten, dus niet voor de jaarcontributie.

De aangepaste tarieven vindt u in de nieuwe activiteitengids.

** De nationale Dag voor de Ouderen ( oktober bij Erve Kots)  vindt dit jaar geen doorgang.

** KBO Praotlijn: Het telefoonnummer 06 82774004. is tussen 10.00 en 20.00 uur nog steeds bereikbaar voor leden en niet leden. U kunt bellen voor een praatje, als u om hulp verlegen zit, om een advies. Wij geven echter geen advies op medisch gebied.

** Voor de meest actuele informatie, wijzen wij u graag op de mogelijkheden:  * Raadpleeg  onze website www.kbolichtenvoorde.nl.  Hebt u geen internet , vraag dan uw hulp, uw kinderen of mantelzorger om een keer op de site te kijken.

*Let op KBO Actief op de voorlaatste pagina van de ELNA.

**  Inmiddels zijn de maatregelen iets versoepeld. Onze bewegingsvrijheid is wat groter geworden. Wij hopen dat u, met in achtneming van de regels, toch hier en daar wat contacten kunt leggen en daarmee wat vertier kunt vinden.

Wij hopen echt dat wij u na 1 september weer in goede gezondheid mogen en kunnen gaan ontmoeten in ‘De Treffer’,

Met hartelijke groet  van  uw bestuur;

Hans, Hans, Jan, Marjolein, Stien, Thea en Ton.

KBO – PCOB Magazine is online te lezen.

Nu het KBO-PCOB magazine niet huis aan huis bezorgd kan worden, is er de mogelijkheid om deze online gratis te lezen. Onderaan deze pagina is een link geplaatst die U rechtstreeks naar de plaats van bestemming brengt. In de reader zit bovenaan een balk waarmee navigeren door het tijdschrift mogelijk is. Mensen met een tablet, ipad of smartphone kunnen dit magazine lezen via de speciale app. Deze is voor Apple gebruikers te downloaden via de Apple App-store en andere Android gebruikers via Google Play-store. 

 

KBO Proatlijn  06-82774004 blijft actief.

Niet meer naar de inloop op dinsdag- of donderdagmorgen. Geen kaarten, bridgen, koersbal, gym of biljarten. Voorlopig niet meer wandelen met de KBO groep, vooreerst niet lekker op de fiets met je KBO kennissen. Het Corona COVID-19 virus legt veel mogelijkheden tot gezellige contacten aan banden. We kunnen ons voorstellen dat dit een reden is waarom een aantal van onze leden zich eenzaam en of onzeker gaat  voelen. Daarom heeft KBO Lichtenvoorde voor gedurende deze ‘Corona-periode’ een telefoonlijn geopend voor mensen die nu behoefte hebben aan zomaar even een praatje. Inmiddels hebben diverse instanties, denk aan RIVM, Omroep Max, het Rode Kruis en onze eigen KBO-PCOB lijnen geopend waar men terecht met allerlei praktische en vooral medische vragen (op onze website wordt naar een aantal verwezen. Bovenstaand nummer is echt  bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan zomaar even een gezellig contact, die wat praktische informatie willen verkrijgen betreffende de vereniging, die we misschien kunnen helpen bij het oplossen van een klein probleempje.( geen medische problemen). . En…”A’j plat wilt praoten, mo’j  dat um ons neet laoten!”.

**** NB: De lijn is bereikbaar van 10.00 tot 20.00 u .

“De Treffer”  blijft  “OP SLOT” tot en met 31 Augustus.

Voor uitleg zie brief hierboven.

Informatie via ons blad “De Treffer” 

 De Treffer nr. 3 en de KBO-PCOB magazine nr. 4 zijn voorlopig de laatste edities die zijn bezorgd. “De Treffer” nr. 4 van de maand mei en nr. 5 van de maand juni zijn komen te vervallen.  “De Treffer” nr 6 van juli / augustus plus activiteitengids en het magazine KBO-PCOB zullen weer normaal bezorgd gaan worden en wel eind juni.  De laatste uitgave De “Treffer nr. 3” kunt U hier op de website lezen en downloaden. Informatie met betrekking tot het magazine KBO-PCOB zie hierboven.
Fietscommissie schort start seizoen op!!

De fietscommissie heeft besloten de start van het fietsseizoen tot nadere orde op te schorten. Via de bekende kanalen wordt op de hoogte gehouden wanneer wij wel gaan starten.

Belangrijke websites.

Onderaan de voorpagina staan een aantal links naar belangrijke sites. Tips…site RIVM en de site KBO-PCOB met een door link naar de ouderen infolijn. Bereikbaar van 09.00 tot 17.00u onder het nummer 030-3 400 600.