Lidmaatschap

Door invulling van het onderstaande aanmeldingsformulier wordt U lid voor € 25,00 per jaar. U ontvangt daarvoor 10x per jaar ons blad “De Treffer” en het blad “Vijftig +”.

Bovendien wordt voor deelname aan cursussen of activiteiten een zo laag mogelijke eigen bijdrage gevraagd. De contributie en de eigen bijdrage voor cursus of activiteit worden door de penningmeester via een automatische incasso geïnd.

ACTIE!!

Wordt u aangemeld door iemand die al lid is, dan kunt u beide genieten van een voordeel. Diegene die aanmeldt betaald de helft ,dus € 12,50. Het nieuwe lid betaald het eerste jaar eveneens €12,50.

Deze actie loop tot 31 dec. 2022.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KBO Lichtenvoorde om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en evt. de financiële bijdrage bij deelname aan een of meer activiteiten en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van KBO Lichtenvoorde.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

    Aanmeldingsformulier Lidmaatschap    U kunt ook een inschrijfformulier hier downloaden.

    Ook kunt u hiervoor op woensdagmorgen terecht in ‘De Treffer’.

    Activiteiten lopen per cursus of seizoen. Zie ook Activiteitenagenda.

    Gebruikte consumpties zijn voor eigen rekening. (Munten via een muntautomaat