Doorlopende machtiging

Wat u moet weten bij afgifte van

EEN DOORLOPENDE MACHTIGING

Met de invoering van SEPA/IBAN op europees niveau om het geldverkeer in Europa gemakkelijker te maken heeft u een langer rekeningnummer gekregen.
Voor uw bank/giro rekening is NL gekomen, daarna een 2 cijferig controlegetal gevolgd door afkortingscode van uw bank, dan uw rekeningnummer.

Naam incassant:  KBO Lichtenvoorde
Adres incassant: Raadhuisstraat 18a
Postcode incassant: 7131 CM
Woonplaats incassant: Lichtenvoorde

Kenmerk machtiging: inning contributie 1x per jaar en evt. financiële bijdrage(n) bij deelname aan een/meer activiteit(en) georganiseerd door KBO Lichtenvoorde, mogelijk aangegeven met een code.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KBO Lichtenvoorde om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en evt. de financiële bijdrage bij deelname aan een of meer activiteiten en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van KBO Lichtenvoorde.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

De contributie wordt 2e helft februari geïnd en de bijdrage aan een activiteit wordt net voor of bij het starten geïnd.