Bridgen

Bridgen

Gezelligheid is troef ……..!!

Bijdrage: € 25,- per jaar
Plaats: De Treffer ruimte 1A
Tijd: Donderdagmiddag van 13.30 -17.00 uur
Duur: Vanaf half september t/m  begin mei
Begeleiding:  de heer Jos te Brake, telefoon 373968
Contactpersoon: Mw. Marja Koenders, telefoon 374511

Bridge Clubs

De KBO heeft naast andere kaart-evenementen vier bridgeclubs, waarvan er drie onder de hoede van Educatie vallen.
In een ontspannen sfeer proberen we daar goed met elkaar te bridgen. De huidige leden hoeven zich niet opnieuw aan te melden.
Op dit moment is er op de donderdagavond enige ruimte.

Dinsdagmiddag

Bijdrage: € 35,- (voor het gehele seizoen)
Plaats: De Treffer ruimte 2
Tijd: Dinsdagmiddag van 14.00 -17.00 uur
Wedstrijdleiding: mevrouw I. Janssen en/of de heer J. van Zanten

Woensdagavond

Bijdrage: € 35,- (voor het gehele seizoen)
Plaats: De Treffer ruimte 2
Tijd: Woensdagavond van 19.30 -22.30 uur
Wedstrijdleiding:  de heer J. van Zanten

Donderdagavond

Bijdrage: € 35,- (voor het gehele seizoen)
Plaats: De Treffer ruimte 2
Tijd: Donderdagavond van 19.30 -22.30 uur
Wedstrijdleiding: mevrouw I. Janssen

Informatie en aanmelden: uitsluitend telefonisch tussen 18.00 en 18.45 uur bij mevrouw I. Janssen, telefoon: 373592

Aanmeldingsformulier Bridgen


Bent u lid van de KBO?