Studiekring

Een studiekring van en voor ouderen is een groep van ongeveer 15 personen die tweewekelijks bij elkaar komt om een gezamenlijk door de leden van de Studiekring gekozen onderwerp te bespreken. Als u interesse heeft, bent u van harte welkom.

Bijdrage: € 20,- inclusief materiaal
Plaats: De Treffer ruimte 1A
Tijd: Maandagmorgen, even weken van 9.30 – 11.30 uur
Contactpersoon: de heer T. Jolij, telefoon 06-41130412

    Aanmeldingsformulier Studiekring


    Bent u lid van de KBO?