Leesclub

Al enkele jaren bestaat er een leesclub.
De deelnemers komen eens in de 4 à 5 weken bij elkaar om een gezamenlijk gelezen boek wat nader te bespreken.
Heeft u interesse om ook mee te doen, meldt u dan aan.

Bijdrage: Geen
Plaats: De Treffer, ruimte 3
Tijd: maandagmiddag in overleg
Contactpersoon: mevrouw E. Veuger, telefoon: 0544 371589

    Aanmeldingsformulier Leesclub


    Bent u lid van de KBO?