DE TREFFER TOT NADERE ORDE GESLOTEN !!!!

Hieronder het cruciale bericht van de gemeente Oost Gelre afgeleid uit de “noodverordening”  van de veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland waarop het bovenstaande besluit is gebaseerd.

Beste mensen,

Het aantal coronabesmettingen stijgt snel. Ook in Oost Gelre lopen de cijfers helaas nog steeds op. Het is daarom nodig dat we er samen weer de schouders onder zetten. Hiermee hopen we te voorkomen dat er strengere maatregelen nodig zullen zijn. In deze mail leest u de belangrijkste wijzigingen en informatie .De belangrijkste veranderingen voor KBO’s en Zonnebloemverenigingen is dat gezelschappen uit maximaal 4 bezoekers mogen bestaan. Dit geldt niet voor personen die onderling een gezamenlijk huishouden vormen en voor personen t/m 12 jaar. Een bijeenkomst voor bijvoorbeeld ouderen (inloopvoorziening) mag dus niet met meer dan 4 personen plaatsvinden. Omdat bij vele activiteiten meer dan 4 personen aanwezig zijn kunnen deze dus geen doorgang meer vinden. Wij realiseren ons dat dat voor deelnemers en vrijwilligers moeilijk is.  We hopen dat ieder via andere kanalen toch contact met elkaar blijft houden en er voor elkaar zal zijn.”

HET ARTIKEL UIT DE NOODVERORDENING VEIKIGHEIDSREGIO NOORD EN OOST GELDERLAND

Artikel 2.1b      Verbod ophouden in gezelschap

 1. Het is verboden zich in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, in een gezelschap van meer dan vier personen op te houden of toe te laten dat personen zich ophouden in een gezelschap van meer dan vier
 2. Het verbod geldt niet:
  1. voor personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
  2. voor personen tot en met 12 jaar;
  3. voor personen die in gemeenschap met anderen hun godsdienst of levensovertuiging belijden;
  4. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
  5. een verkiezing als bedoeld in de Kieswet;
  6. de vergaderingen van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit;
  7. de vergaderingen van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;

We zullen moeten afwachten hoe lang deze periode gaat duren. Via de bekende kanalen houden we U op de hoogte.

Rijbewijskeuring 75+

Varsseveld – De eerstvolgende Rijbewijskeuring 75+ staat gepland op zaterdag 31 augustus in het Borchuus, Kerkplein 3. De kosten hiervoor zijn € 25,00, bestemd voor een medisch project in Afrika.

U kunt zich al een half jaar voor het verloop van het rijbewijs opgeven. Als u bent ingepland en er wijzigingen wordt u altijd persoonlijk op de hoogte gebracht. Tevens is er iemand aanwezig voor hulp bij de digitale aanvraag. Deze aanvraag gaat sneller en is betrouwbaarder dan de papieren aanvraag. Opgave bij Riet van der Meulen, bij voorkeur per e-mail: rijbewijskeuringvarsseveld@gmail.com
Hierbij vermelden: naam, telefoonnummer en datum waarop het rijbewijs verlopen is.

Telefonische opgave via telnr. 06 38967875.

   Online cheque uitreiking Rabo ClubSupport.                            

                                      5 november 2020

Beste Rabo ClubSupporter,

Het einde van Rabo ClubSupport 2020 is in zicht. Meld jouw club nu aan om op donderdag 5 november om 20.00 uur jullie eigen cheque te kunnen onthullen! 

Meld je aan en kijk met de hele club mee! (Klik op de link onderaan deze pagina.)

Na aanmelding krijg je woensdag 4 november een mail met een kijklink. Deze link mag je vervolgens delen met het bestuur en alle leden van de club! Voor de cheque uitreiking op donderdag 5 november geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd (maar wel veilig vanuit eigen huis). In een korte uitreiking kun je jouw eigen cheque onthullen. 

Praktisch
De uitreiking gaat niet via Teams of Zoom en je hoeft ook geen webcam aan te zetten. Je gaat naar de ontvangen link en kijkt vervolgens mee op je eigen gemak.

Rabo ClubSupporters, we zien jullie op 5 november!

Met vriendelijke groet,

Hans van de Guchte
Directievoorzitter Rabobank Noord en Oost Achterhoek


KBO – PCOB Magazine is online te lezen.

Nu het KBO-PCOB magazine niet huis aan huis bezorgd kan worden, is er de mogelijkheid om deze online gratis te lezen. Onderaan deze pagina is een link geplaatst die U rechtstreeks naar de plaats van bestemming brengt. In de reader zit bovenaan een balk waarmee navigeren door het tijdschrift mogelijk is. Mensen met een tablet, ipad of smartphone kunnen dit magazine lezen via de speciale app. Deze is voor Apple gebruikers te downloaden via de Apple App-store en andere Android gebruikers via Google Play-store. 

 

KBO Proatlijn  06-82774004 blijft actief.

Niet meer naar de inloop op dinsdag- of donderdagmorgen. Geen kaarten, bridgen, koersbal, gym of biljarten. Voorlopig niet meer wandelen met de KBO groep, vooreerst niet lekker op de fiets met je KBO kennissen. Het Corona COVID-19 virus legt veel mogelijkheden tot gezellige contacten aan banden. We kunnen ons voorstellen dat dit een reden is waarom een aantal van onze leden zich eenzaam en of onzeker gaat  voelen. Daarom heeft KBO Lichtenvoorde voor gedurende deze ‘Corona-periode’ een telefoonlijn geopend voor mensen die nu behoefte hebben aan zomaar even een praatje. Inmiddels hebben diverse instanties, denk aan RIVM, Omroep Max, het Rode Kruis en onze eigen KBO-PCOB lijnen geopend waar men terecht met allerlei praktische en vooral medische vragen (op onze website wordt naar een aantal verwezen. Bovenstaand nummer is echt  bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan zomaar even een gezellig contact, die wat praktische informatie willen verkrijgen betreffende de vereniging, die we misschien kunnen helpen bij het oplossen van een klein probleempje.( geen medische problemen). . En…”A’j plat wilt praoten, mo’j  dat um ons neet laoten!”.

**** NB: De lijn is bereikbaar van 10.00 tot 20.00 u .

 

Informatie via ons blad “De Treffer”  en “Activiteitengids”

Onlangs is de activiteitengids onder de leden verspreid. De gids is een richtlijn voor een heel seizoen. Gezien de onzekere tijd is het toch belangrijk om bij de tijd te zijn. Zaken kunnen snel veranderen. Via de website en de Elna zullen u ook zoveel mogelijk  informeren. Daarnaast hebben we ook nog ons eigen “tam tam” en digitale middelen.
Fietscommissie schort start seizoen op!!

De fietscommissie heeft besloten de start van het fietsseizoen tot nadere orde op te schorten ook nog na 1 september. Via de bekende kanalen wordt op de hoogte gehouden wanneer wij wel gaan starten.

Belangrijke websites.

Onderaan de voorpagina staan een aantal links naar belangrijke sites. Tips…site RIVM en de site KBO-PCOB met een door link naar de ouderen infolijn. Bereikbaar van 09.00 tot 17.00u onder het nummer 030-3 400 600.