Het Bestuur van KBO Lichtenvoorde nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering op

Dinsdag 26 april 2022

Aanvang 14.00 uur

Locatie: De Treffer

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen en vaststellen agenda
 3. Herdenking overleden leden
 4. Notulen ledenvergadering d.d. 27 oktober 2021 *
 5. Jaarverslag 2021 *
 6. Jaarrekening 2021 *
  1. Verslag accountant
  2. Verslag kascontrolecommissie (Mini Bruins en Marius Borgers)
  3. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 1. Verlenen decharge aan het bestuur
 2. Begroting 2023 *
 3. Vaststellen contributie voor 2023
 4. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: Jan Wolterink en Hans Winters. Het bestuur draagt beiden voor. Eventuele kandidaten kunnen vergezeld van goedkeuring van de kandidaat en handtekeningen van tenminste 10 leden tot drie dagen voor 26 april 2022 schriftelijk worden voorgedragen aan het bestuur.
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Het bestuur

* De ter inzage liggende stukken kunt u inzien op woensdag 13 en 20 april .a.s. tussen 9.30 en 11.00 uur in ruimte 4 van ‘De Treffer’.

Wijzigingen bij ZOOV Op Maat vanaf 3 april 2022

Rondom het vervoer van ZOOV Op Maat veranderen er vanaf 3 april een paar dingen. Hieronder leest u een korte samenvatting van de veranderingen.

Nieuwe tarieven

Ieder jaar gaan de tarieven iets omhoog. Wij volgen daarbij altijd de tariefsverhoging in het openbaar vervoer. Dit jaar zijn de tarieven niet in januari verhoogd. De verhoging gaat in op 3 april. Wij hebben ervoor gekozen om alle wijzigingen in één keer in te voeren. Dus ook de nieuwe tarieven. Zo blijft het wel zo duidelijk voor u. 

Tarieven 2022 ZOOV Op maat 

Standaard tariefTarief voor reizigers met een Wmo-indicatie 
Hooglaag
Rit kan óók met openbaar vervoer of haltetaxiRRReisRit kan niet met openbaar vervoer of haltetaxiRRReis
Opstaptarief€ 3,03€ 3,03€ 1,01
Kilometertarief tot 20 km€ 2,29€ 0,63€ 0,21
kilometertarief 20 tot 40 km€ 2,29€ 2,29€ 2,29
minimale ritprijs€ 9,90€ 4,92€ 1,64

Andere openingstijden

Vanaf 3 april gelden er nieuwe tijden. De eerst mogelijke rit vertrekt vanaf dan om 7.00 uur (en niet meer om 6.00 uur). De laatst mogelijke rit vertrekt om 0.00 uur (en niet meer om 1.00 uur).

De openingstijden ZOOV Op Maat veranderen mee ook de callcentermedewerkers zijn vanaf 3 april bereikbaar van 7.00 tot 0.00 uur.

Reizen voor 8.00 uur of 9.00 uur

Reist u vroeg in de ochtend? Houd u er dan rekening mee dat u vanaf 3 april alleen naar bepaalde ziekenhuizen, enkele trein- en busstations en persoonlijke puntbestemmingen kunt reizen. Dit geldt voor de volgende tijdstippen:

 • Maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 8.00 uur
 • Zaterdag, zondag, feestdagen tussen 7.00 en 9.00 uur
TreinstationsVorden, Ruurlo, Lichtenvoorde-Groenlo, Winterswijk, Aalten, Varsseveld, Terborg, Gaanderen, Doetinchem of Wehl
BusstationsBorculo, Groenlo, Neede of Lichtenvoorde
Ziekenhuizen

Slingeland ziekenhuis, Kruisbergseweg 25, Doetinchem

Oogziekenhuis Zonnestraal, Vlijstraat 50-A, Doetinchem

Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Beatrixpark 1, Winterswijk

Gelre ziekenhuis, Den Elterweg 77, Zutphen

Persoonlijke punt-bestemming

Uitsluitend als u een Wmo-indicatie heeft.

*op pagina 18 leest u meer over een persoonlijke puntbestemming.

Let op! Deze ritten moet u uiterlijk één dag van tevoren vóór 13.00 uur reserveren.

Het duurdere tarief voor ritten tot 9.00 uur komt te vervallen. U reist dus straks in de vroege ochtend goedkoper dan nu.

Na 8.00 uur ’s ochtends op werkdagen en na 9.00 uur ’s ochtends in het weekend en op feestdagen reist u gewoon zoals u gewend bent.

Minimale ritprijs

Vanaf 3 april is er bij ZOOV Op Maat een minimale ritprijs. Per rit betaalt u minimaal de kosten van een rit van 3 kilometer. Ook als de rit korter dan 3 kilometer is.

Reist er iemand met u mee?

Vanaf 3 april betaalt u voor uw medereiziger altijd het lage standaardtarief. Oók als deze reiziger met het openbaar vervoer had kunnen reizen.

Of er veel voor u verandert….

Waarschijnlijk merkt u niet veel van deze veranderingen. Veel blijft namelijk hetzelfde.

Nieuwe folder

In de nieuwe folder leest u meer over de veranderingen. Alle reizigers ontvangen een brief met daarbij de nieuwe folder. Wilt u nu alvast meer weten over de veranderingen. 

 

Marveld Recreatie biedt noodopvangplekken voor vluchtelingen in Oost Gelre.

Door de oorlog in Oekraïne is een grote stroom vluchtelingen op gang gekomen. Gemeenten in Nederland bieden plekken aan voor noodopvang. In de zoektocht van de gemeente naar noodopvang, heeft Marveld Recreatie direct ongeveer 40 tijdelijke opvangplekken aangeboden.

Een aantal huisjes is de komende weken vrij voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Hiermee wordt een rustige, veilige plek geboden voor de eerste opvang. De gemeente bereidt samen met Marveld Recreatie het opvangen van de vluchtelingen zorgvuldig voor.

Burgemeester Bronsvoort: “”We zijn heel blij met de huisjes bij Marveld Recreatie. Op deze manier kunnen we snel een aantal veilig plekken aanbieden aan Oekraïense mensen die huis en haard hebben moeten verlaten.”

Vluchtelingen krijgen via een centraal punt binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland een plek toegewezen voor de korte termijn.
Voor de middellange en lange termijn is de gemeente bezig om andere opvangplekken te bepalen en in te richten. Zodra daar meer over bekend is, zal dat onder andere op de website oostgelre.nl bekend worden gemaakt.

Provincie Noord Holland stapt uit de Unie KBO.

De provincie heeft middels de hieronderstaande verklaring (link) bekend gemaakt uit de Unie KBO te stappen. Leest de “Acte van Verlatinghe meer informatie.
 

Link: Acte van Verlatinghe

Gezamelijk statement van de ouderenorganisaties inzake ouderenbeleid en pensioenen.

De gezamelijke ouderbonden hebben eensgezind een verklaring afgelegd n.a.v. het afgesloten onlangs regeerakkoord. Hierin laten ze duidelijk blijken hoe zij aankijken tegen de plannen en de daaruit voortvloeiende consequenties. Klik op de link hieronder.

Link: Persbericht gezamenlijke seniorenorganisaties

Landelijke seniorendag in Oost Gelre

Ga boven in het menu naar foto / video en kies Seniorendag 2021.

Heel Oost Gelre in Beweging.

Heel Oost Gelre beweegt is een initiatief wat voortvloeit vanuit het project Heel Achterhoek in Beweging. De acht Achterhoekse gemeenten hebben de hadden ineengeslagen samen met GGD Oost Achterhoek om zowel jong als oud zo veel mogelijk op allerlei manieren in beweging te laten komen. Het is een gezamenlijk project dat op regionaal niveau (gemeenten) wordt uitgevoerd. De KBO Lichtenvoorde heeft zich hieraan gelieerd en draagt zo ook een steentje bij. Meer weten klik op onderstaande link.

Link: Heel Oost Gelre Beweegt

HaltetaxiXXXReis…

De provincie Gelderland is voornemens een nieuw vervoersysteem in te voeren ter vervanging van Zoov Op Maat. In de Treffer van Juni is daar aandacht aan worden geschonken. Wilt U alvast het  conceptplan van Januari j.l. dat ter advisering is gestuurd naar het ROCOV (adviescollege OV provincie Gelderland) doorlezen klik dan hieronder op de link.
Eind februari heeft de ROVOC haar reactie gegeven. In dit overleg zit ook KBO Gelderland. Klik op de zwarte link om de reactie te lezen.
ROVOC haltetaxiRRReis
We blijven u informeren.
 

TER INFO: Informatie OV-ambassadeurs.

Geachte heer/mevrouw,

De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar – speciaal voor senioren –  activiteiten organiseren in de diverse gemeenten. Er is nu ook de mogelijkheid om online door een OV-ambassadeur geïnformeerd te worden over het gebruik van het openbaar vervoer. Vanwege de coronabesmettingen en de afgekondigde maatregelen zijn de  maandelijkse Inloopspreekuren Openbaar Vervoer voor senioren geannuleerd.

Het telefonisch OV-spreekuur geeft senioren de mogelijkheid om toch hun vragen over het reizen met het ov beantwoord te krijgen. OV-ambassadeurs zitten klaar om mensen hiermee “op weg” te helpen op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, op maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en op dinsdag en donderdagmiddag van 13.30 – 15.00 uur. Het telefoonnummer is 038-303 70 10.

Voor meer informatie klik op de link  onderaan deze pagina.

Met vriendelijke groet,

Janny Hein

Voordelen FASv:

Sinds 1 januari is de KBO Lichtenvoorde aangesloten bij Federatie Algemene Senioren verenigingen (FASv). Hierdoor is er voor u de mogelijkheid om van bepaalde voordelen gebruik te maken. Op onze website onder de menu kop Ledenservice vindt u een opsomming van de voordelen. Op de website van FASv vind u nog meer uitleg. Ook op de website van de genoemde organisaties kunt meer info vinden.

Rijbewijskeuring 75+

Varsseveld – De eerstvolgende Rijbewijskeuring 75+ staat gepland op zaterdag 31 augustus in het Borchuus, Kerkplein 3. De kosten hiervoor zijn € 25,00, bestemd voor een medisch project in Afrika.

U kunt zich al een half jaar voor het verloop van het rijbewijs opgeven. Als u bent ingepland en er wijzigingen wordt u altijd persoonlijk op de hoogte gebracht. Tevens is er iemand aanwezig voor hulp bij de digitale aanvraag. Deze aanvraag gaat sneller en is betrouwbaarder dan de papieren aanvraag. Opgave bij Riet van der Meulen, bij voorkeur per e-mail: rijbewijskeuringvarsseveld@gmail.com
Hierbij vermelden: naam, telefoonnummer en datum waarop het rijbewijs verlopen is.

Telefonische opgave via telnr. 06 38967875.

KBO – PCOB Magazine is online te lezen.

Nu het KBO-PCOB magazine niet huis aan huis bezorgd kan worden, is er de mogelijkheid om deze online gratis te lezen. Onderaan deze pagina is een link geplaatst die U rechtstreeks naar de plaats van bestemming brengt. In de reader zit bovenaan een balk waarmee navigeren door het tijdschrift mogelijk is. Mensen met een tablet, ipad of smartphone kunnen dit magazine lezen via de speciale app. Deze is voor Apple gebruikers te downloaden via de Apple App-store en andere Android gebruikers via Google Play-store. 

Informatie via ons blad “De Treffer”  en “Activiteitengids”

Ondanks de nog steeds heersende onzekerheid gaan we in augustus toch weer een activiteitengids voor ’21 / ’22 onder de leden verspreiden. De gids is een richtlijn voor een heel seizoen. Gezien de onzekere tijd is het toch belangrijk om bij de tijd te zijn. Zaken kunnen snel veranderen. Via de website en de ” De Treffer” zullen u ook zoveel mogelijk  informeren. Daarnaast hebben we ook nog ons eigen “tam tam” en digitale middelen.

Belangrijke websites.

Onderaan elke pagina staan een aantal links naar belangrijke sites. Tips…site  Gemeente Oost Gelre en de site FASvn