Lichtenvoordse Fietsvierdaagse weer van start!!

Voor meer informatie klik op onderstaande link.

https://www.elna.nl/nieuws/algemeen/363012/lichtenvoordse-fietsvierdaagse-weer-van-start

Gebruik Corona Check App.

Om toegang te krijgen tot verschillende maatschappelijke en culturele activiteiten is sinds 1 juli a.s. een QR Code gewenst. Deze QR code is met je persoonlijke DigiD en de Corona Check App op de smartphone te verkrijgen. Hiervoor moet je wel eerst de Corona Check App installeren op jouw smartphone. Dat kan via de Play Store op de android toestellen of de App Store op een Apple telefoon. Hoe dit moet doen wordt via de link onderaan de pagina uitgelegd. Lukt het niet, kom op de wekelijkse (woensdagmiddag) computer inloop op de Treffer. Wij zullen U dan helpen. Ook via het digitale spreekuur van de plaatselijke bibliotheek kun je met dit probleem worden geholpen. Zorg wel dat je beschikt over een smartphone en jouw DigiD gegevens. Heb je geen smartphone of heb je liever een papieren versie van de QR code dan staat hieronder een handleiding om dit op jouw PC of tablet te regelen. Klik op de link hieronder:

 

KBO zet deuren van ‘De Treffer’ weer open!

Per maandag 14 juni gaan heel veel activiteiten van KBO Lichtenvoorde weer van start. Toen vorige week het licht voor  buurt- en clubhuizen op groen ging, ging er een luid hoeraatje op bij menig bestuurslid en nu wellicht ook bij menig trouw KBO bezoeker. Ook voor  Lichtenvoordenaren of andere belangstellenden, die geen KBO lid zijn maar wel  na zo’n lange periode van gedwongen thuiszitten en het hebben van minder sociale contacten  behoefte hebben aan een praatje of een kopje koffie, zijn van harte welkom om even binnen te wippen op dinsdag- en donderdagmorgen. Daar hoef je echt geen KBO lid voor te zijn; de deuren op Raadhuisstraat 18 staan voor iedereen open.    

Na een tweede periode van noodgedwongen stil liggen mag er eindelijk weer actie ondernomen worden in het verenigingshuis. Maar de twee Corona-stops hebben ons wel een en ander duidelijk gemaakt: De basisregels ten aanzien van hygiëne, het registreren bij binnenkomst, handen desinfecteren, looproutes etc.  zullen gehandhaafd moeten worden en er moet op worden nagezien . De doorsnee KBO bezoeker zal inmiddels gevaccineerd zijn en is derhalve beschermd tegen een al te erge vorm van Corona mocht toch een besmetting nog optreden. Maar dat is geen reden om te verslappen ten aanzien van de maatregelen. Een ieder wordt daarom streng  op het hart gedrukt om ook de 1,5 m regel in acht te houden. Binnen de ruimtes waarin activiteiten plaats vinden zal daar ook op toegezien worden en zal het meubilair zodanig geplaatst worden dat er op veilige manier gekaart, gebridged, gedart of anderszins kan worden. 

Voor welke activiteiten klinkt het startschot?  In principe voor alle activiteiten die geen cursus zijn. ( Tenzij de docent of contactpersoon u belt) Te denken valt aan de inloop-cafe’s op dinsdag- en donderdagmorgen, bridgen, computerinstuif, darten, jeu de boules, wandelvoetbal, handwerken, koersbal, wandelen, fietsen etc.

Samen tegen Corona, samen weer naar een gezellige samenleving met volop verenigings-reuring!  Het mag weer, het kan weer, samen d’ran!.

Biljartclub “De Olde Leu”

Als de corona maatregelen het toelaten beginnen we half oktober weer een biljart toernooi van “De Olde Leu”. Er hangt dan begin september weer zoals gewoonlijk een opgave lijst aan de binnenkant in de kast. Nog even geduld, je ziet het van zelf!!

Groeten Jos te Brake.

Wandelclub 3 juni weer van start!

3 juni gaat de wandelclub weer starten met haar activiteiten. Tevens viert men deze maand haar eerste lustrum. Zeker een reden om eens te kijken bij Activiteiten / wandelclub of meldt je aan!!

HaltetaxiXXXReis…

De provincie Gelderland is voornemens een nieuw vervoersysteem in te voeren ter vervanging van Zoov Op Maat. In de Treffer van Juni zal daar aandacht aan worden geschonken. Wilt U alvast het  conceptplan van Januari j.l. dat ter advisering is gestuurd naar het ROCOV (adviescollege OV provincie Gelderland) doorlezen klik dan hieronder op de link.
Eind februari heeft de ROVOC haar reactie gegeven. In dit overleg zit ook KBO Gelderland. Klik op de zwarte link om de reactie te lezen.
ROVOC haltetaxiRRReis
We blijven u informeren.

 

TER INFO: Informatie OV-ambassadeurs.

Geachte heer/mevrouw, 

De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel vinden het belangrijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. Daarom maken zij het mogelijk dat OV-ambassadeurs gedurende het gehele jaar – speciaal voor senioren –  activiteiten organiseren in de diverse gemeenten. Er is nu ook de mogelijkheid om online door een OV-ambassadeur geïnformeerd te worden over het gebruik van het openbaar vervoer. Vanwege de coronabesmettingen en de afgekondigde maatregelen zijn de  maandelijkse Inloopspreekuren Openbaar Vervoer voor senioren geannuleerd.

Het telefonisch OV-spreekuur geeft senioren de mogelijkheid om toch hun vragen over het reizen met het ov beantwoord te krijgen. OV-ambassadeurs zitten klaar om mensen hiermee “op weg” te helpen op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, op maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en op dinsdag en donderdagmiddag van 13.30 – 15.00 uur. Het telefoonnummer is 038-303 70 10.

Voor meer informatie klik op de link  onderaan deze pagina.

Met vriendelijke groet,

Janny Hein

 

Voordelen FASv:

Sinds 1 januari is de KBO Lichtenvoorde aangesloten bij Federatie Algemene Senioren verenigingen (FASv). Hierdoor is er voor u de mogelijkheid om van bepaalde voordelen gebruik te maken. Op onze website onder de menu kop Ledenservice vindt u een opsomming van de voordelen. Op de website van FASv vind u nog meer uitleg. Ook op de website van de genoemde organisaties kunt meer info vinden.

 

Belangrijke verandering bij onze vereniging !!!

” Van bond naar beweging”

Afdeling Lichtenvoorde niet meer bij Unie KBO, maar sluit zich aan bij FASv.

Voor diegenen die in 2019 onze  3 ledenbijeenkomsten (13 maart, 6 mei te Groenlo en 3 dec.) hebben bezocht, is het geen donderslag bij heldere hemel. Ook voor de leden die dit blad wat nauwkeuriger doorlezen is het ook geen opzienbarend nieuwtje. In die 3 bijeenkomsten hebben we u in kennis gesteld van het verschil van inzicht betreffende de vernieuwingen die zouden gaan plaats vinden binnen de Unie KBO.

Nadat de Unie eind 2015 de intentie had uitgesproken om nauw te gaan samenwerken met haar Protestants Christelijke evenknie PCOB, kwam een proces op gang dat had moeten resulteren in een fusievereniging waarbinnen de eigen identiteit van beide partijen gerespecteerd wordt. Er werd een reeks dialoog- bijeenkomsten in den lande georganiseerd, leden konden hun meningen en ideeën kenbaar maken. De maatschappij is veranderd; de leden zijn mondiger en actiever op veel en bredere gebieden dan 50 jaar geleden. De komst van nieuwe communicatiemiddelen maakt de wereld kleiner en de lijntjes korter. Maart 2018 wordt het adviesrapport ‘KBO-PCOB vernieuwt’ aangeboden. Met name de PCOB kan zich heel goed vinden in het rapport. Ook de afdeling KBO Lichtenvoorde juicht het rapport toe. Dit met name omdat er sprake is van een andere hiërarchische opbouw binnen de nieuwe organisatie. Er komt een ‘luchtiger’ structuur. In het rapport veranderen o.a. de provinciale bonden in regionale servicesteunpunten. Binnen onze Gelderse bond zijn inmiddels heel erg veel bijeenkomsten belegd met het rapport als agendapunt. Duidelijk is wel geworden dat de provincie Gelderland absoluut niets wil weten van de voorgestelde veranderingen. Dit in tegenstelling tot uw bestuur. Dat ziet, al jarenlang, meer in rechtstreeks contact met het hoofdkantoor, geen kosten verslindende provinciale tussenlaag. (Onze prima ervaringen met rechtstreeks contact met hoofdkantoor spreken boekdelen). De provinciale bonden konden en kunnen het anno nov. 2020 nog niet eens worden over de opzet van de nieuwe fusievereniging. Inmiddels heeft PCOB haar conclusies getrokken uit het getouwtrek en vaart inmiddels zelfstandig verder op koers van het rapport ’KBO-PCOB vernieuwt’.

Beide partijen werken nu federatief samen op het hoofdkantoor te Nieuwegein met een aantal gezamenlijke speerpunten: Belangenbehartiging, ledenvoordelen en het verenigingsblad. Zoals eerder gezegd, uw bestuur juichte het vernieuwingsrapport toe. Al heel lang ontbrak het gevoel van noodzaak van een provinciale tussenlaag. Tijdens de ledenvergadering op 3 dec. 2019 hebben de aanwezige leden het bestuur mandaat verleend om een andere route te gaan bewandelen. Het beëindigen van ons lidmaatschap bij de Gelderse bond per 31 dec. 2019 werd op 30 juni al schriftelijk aangegeven op KBO-G kantoor te Bemmel. Op 3 dec. gaven de aanwezige leden het bestuur fiat om dit besluit te handhaven.

Sinds 1 jan. 2020 horen we, dien overeenkomstig, samen met nog 13 andere Gelderse verenigingen, niet meer bij KBO-G. Tijdelijk onderdak werd gevonden bij Majeur, een smaldeel van PCOB. Doch dit was door diverse ontwikkelingen/ verwikkelingen binnen het landelijke fusieproces van korte duur. De G-13, zoals de 13 afgescheiden verenigingen zich noemen, gaan per 01-01-2021 over naar Federatie Algemene Senioren Verenigingen (FASv) en daarmee vallen we onder de grote vlag van De Koepel van gepensioneerden, (Hieronder heeft ook het grote KBO Brabant zich geschaard).

Wat betekent dit voor u als lid?

  • Wij blijven voortgaan onder de inmiddels bekende naam: Krachtige Belangen Organisatie voor 50-plussers.
  • Wij blijven onze identiteit uitdragen als voorheen.
  • U blijft gewoon lid van onze vereniging en wij ( zo gauw Corona dat toelaat) gaan door met ons programma-aanbod zoals u dat van ons gewend bent.
  • Onze ledenadministratrices Joke en Annette gaan zich verdiepen in een nieuw programma. Dit zal een paar dagen studie kosten maar zij denken er zeker in te slagen om het bestuur te voorzien van een mooie actuele ledenlijst, om de bezorgers van dit blad te voorzien van looplijsten met adressen. Om de werkgroep Welzijn te voorzien van lijsten met de ‘bijzondere’ jarigen. En om een keurige lijst met namen van overledenen, die we elk jaar in herinnering brengen tijdens de ALV, te overleggen. Dit is voor de dames geen geringe opgave met bijna 1600 leden. Dus Annette en Joke: succes!!
  • Een aantal leden zal geen gebruik meer kunnen maken van ledenvoordelen die specifiek via KBO aangevraagd .We hebben er in de edities oktober en november al over bericht in dit blad. Neem evt. contact op met ons secretariaat.
  • Uw contributie verandert niet. (tenzij de leden anders besluiten)
  • U ontvangt vanaf januari tegelijk met onze eigen ‘De Treffer’, een nieuw fris magazine ‘Vijftig+ ‘. (Heeft geen connectie met de politieke partij met die naam). Het blad is anders maar ook nu zult u maandelijks kunnen genieten van nieuwe recepten, reisadviezen, tips op financieel gebied, actuele thema’s enz.
  • Last but not least: U ontvangt dus NIET meer uw vertrouwde KBO-PCOB blad. Echter via onze website zijn die artikelen te allen tijde te lezen. Zie “links” onderaan de voorpagina.

 

Rijbewijskeuring 75+

Varsseveld – De eerstvolgende Rijbewijskeuring 75+ staat gepland op zaterdag 31 augustus in het Borchuus, Kerkplein 3. De kosten hiervoor zijn € 25,00, bestemd voor een medisch project in Afrika.

U kunt zich al een half jaar voor het verloop van het rijbewijs opgeven. Als u bent ingepland en er wijzigingen wordt u altijd persoonlijk op de hoogte gebracht. Tevens is er iemand aanwezig voor hulp bij de digitale aanvraag. Deze aanvraag gaat sneller en is betrouwbaarder dan de papieren aanvraag. Opgave bij Riet van der Meulen, bij voorkeur per e-mail: rijbewijskeuringvarsseveld@gmail.com
Hierbij vermelden: naam, telefoonnummer en datum waarop het rijbewijs verlopen is.

Telefonische opgave via telnr. 06 38967875.

KBO – PCOB Magazine is online te lezen.

Nu het KBO-PCOB magazine niet huis aan huis bezorgd kan worden, is er de mogelijkheid om deze online gratis te lezen. Onderaan deze pagina is een link geplaatst die U rechtstreeks naar de plaats van bestemming brengt. In de reader zit bovenaan een balk waarmee navigeren door het tijdschrift mogelijk is. Mensen met een tablet, ipad of smartphone kunnen dit magazine lezen via de speciale app. Deze is voor Apple gebruikers te downloaden via de Apple App-store en andere Android gebruikers via Google Play-store. 

 

Informatie via ons blad “De Treffer”  en “Activiteitengids”

Ondanks de nog steeds heersende onzekerheid gaan we in augustus toch weer een activiteitengids voor ’21 / ’22 onder de leden verspreiden. De gids is een richtlijn voor een heel seizoen. Gezien de onzekere tijd is het toch belangrijk om bij de tijd te zijn. Zaken kunnen snel veranderen. Via de website en de ” De Treffer” zullen u ook zoveel mogelijk  informeren. Daarnaast hebben we ook nog ons eigen “tam tam” en digitale middelen.
Fietscommissie schort start seizoen op!!

De fietscommissie heeft besloten de start van het fietsseizoen tot nadere orde op te schorten ook nog na 1 september. Via de bekende kanalen wordt op de hoogte gehouden wanneer wij wel gaan starten.

Belangrijke websites.

Onderaan elke pagina staan een aantal links naar belangrijke sites. Tips…site  Gemeente Oost Gelre en de site FASv